Algab Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamine

Väike, aga mõjukas Venemaa metsamajandaja

FSC Reede 2015

FSC juhatus kinnitas rahvusvahelised üldindikaatorid

Ühinemine ja sertifitseerimine muudavad väiksed metsad …

Jätkusuutlik puit Olümpiamängudel

KESKKONNAHOIDLIK
 

Kaitseb ja säilitab looduslikke koosluseid ja kõrge kaitseväärtusega metsi.

MAJANDUSLIKULT
ELUJÕULINE

Arendab turge, lisab väärtust ja loob hüvedele võrdset ligipääsu.

UUDISED


21.10.2015 · Stakeholder News

20% aastaks 2020: FSC üleilmne strateegiakava 2015–2020

20% aastaks 2020 (© FSC GD)© FSC GDLOE EDASI …
19.10.2015 · Technical News

Detsembris toimub OÜ Reinpaul FSC hindamisaudit

LOE EDASI …
03.03.2015 · Market News

Rakvere Metsaühistu sai FSC sertifikaadi

LOE EDASI …
19.03.2014 · Press Releases

Toimus FSC uute metsamajandamise rahvusvaheliste üldindikaatorite arutelu

LOE EDASI …

SÜNDMUSED


05.05.2016 · Events

Eesti FSC metsamajandamise standardi algatuskoosolek

Metsamajandamine (© FSC GD)© FSC GDLOE EDASI …
28.03.2016 · Events

Teabepäev "Looduslikud pühapaigad ja metsa majandamine"

LOE EDASI …
19.10.2015 · Events

Kontrollitud puidu riskihinnangu arutelu 29. oktoober

LOE EDASI …
14.09.2015 · Events

FSC Reede 2015

LOE EDASI …

Facebook

FSC numbrites

23. november 2015 seisuga:
184,423 mln ha sertifitseeritud
29 741 CoC sertifikaati
1 347 FM/CoC sertifikaati

LOE EDASI …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210