FSC reedel hoiame metsa au sees

Algab Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamine

Väike, aga mõjukas Venemaa metsamajandaja

FSC Reede 2015

FSC juhatus kinnitas rahvusvahelised üldindikaatorid

Ühinemine ja sertifitseerimine muudavad väiksed metsad …

Jätkusuutlik puit Olümpiamängudel

KESKKONNAHOIDLIK
 

Kaitseb ja säilitab looduslikke koosluseid ja kõrge kaitseväärtusega metsi.

MAJANDUSLIKULT
ELUJÕULINE

Arendab turge, lisab väärtust ja loob hüvedele võrdset ligipääsu.

UUDISED


21.11.2016 · Technical News

Kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria riskihinnangu avalikustamine

Konsultatsioon (© FSC GD)© FSC GDLOE EDASI …
21.10.2015 · Stakeholder News

20% aastaks 2020: FSC üleilmne strateegiakava 2015–2020

LOE EDASI …
19.03.2014 · Press Releases

Toimus FSC uute metsamajandamise rahvusvaheliste üldindikaatorite arutelu

LOE EDASI …
11.02.2014 · Technical News

Rahvusvahelised üldindikaatorid

LOE EDASI …

SÜNDMUSED


26.09.2016 · Events

FSC reede 2016

FSC reede 2016 (© FSC GD)© FSC GDLOE EDASI …
05.05.2016 · Events

Eesti FSC metsamajandamise standardi algatuskoosolek

LOE EDASI …
28.03.2016 · Events

Teabepäev "Looduslikud pühapaigad ja metsa majandamine"

LOE EDASI …
19.10.2015 · Events

Kontrollitud puidu riskihinnangu arutelu 29. oktoober

LOE EDASI …

Facebook

FSC numbrites

23. november 2015 seisuga:
184,423 mln ha sertifitseeritud
29 741 CoC sertifikaati
1 347 FM/CoC sertifikaati

LOE EDASI …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210