Aidake lahendusele kaasa

Et parandada maailma metsade majandamist

Aidake lahendusele kaasa (© FSC A.C.)© FSC A.C.Meie eesmärk on parandada maailma metsade majandamist, hoolitsedes selle eest, et metsamajandamine oleks keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Selle eesmärgi saavutamises sõltume väga suure hulga inimeste abist ja ennastsalgavusest kõikjal maailmas, kelle ühiste pingutuste mõju on väga suur.


FSC liikmeskonna moodustavad keskkonnakaitse ja ühiskonnaga tegelevate ühenduste, puidu- ja metsatööstuse, põlisrahvaste organisatsioonide, kontsernide, kogukondlike metsaühistute ja metsatoodete sertifitseerijate esindajad kogu maailmas.

Kuigi oleme erinevad, liidab meid ühine soov näha maailma metsi vastutustundlikult majandatuna, et see tooks kasu nii inimestele kui ka keskkonnale.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210