Miks hankida FSC sertifikaat?

Liitumine kõrgeima ühiskondlike ja keskkonnanõuete standardiga

Hankige FSC sertifikaat (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sertifikaat näitab, et Te vastate turul kõige kõrgematele ühiskondlikele ja keskkonnanõuetele.

Ajal, mil avalikkus tunneb üha suuremat muret maailma metsade seisukorra ja puiduressursi vähenemise pärast, pakub FSC keerulistele ühiskondlikele ja keskkonnaprobleemidele toimiva lahenduse.


FSC märgis aitab vastutustundliku tegevuse eest pälvida avalikkuse ja tarbija heakskiidu.

FSC sertifikaat aitab Teie kaubamärki ja mainet kaitsta, andes juurdepääsu väga keskkonnatundlikele turgudele.

See suurendab Teie usaldusväärtust klientide, äripartnerite, rahandusasutuste ja järelevalveorganisatsioonide silmis. Euroopa valitsus- ja muud asutused on hankeprogrammides hakanud aina rohkem nõudma FSC sertifitseeritud toodete kasutamist. 

FSC metsamajandamise sertifitseerimine hõlmab metsa sertifitseerimist. 

Väikemetsaomanikele ja metsaühistutele, kes majandavad metsa väikses mahus või madala intensiivsusega on FSC kehtestanud lihtsustatud nõuded.

FSC tarneahela sertifitseerimise käigus jälgitakse FSC sertifitseeritud materjali kõigis tootmisetappides kuni poeni välja. 

FSC tooted võivad osaliselt sisaldada koostisosi, mis ei ole täiel määral FSC sertifitseeritud. Sertifitseerimata materjali lisamine on lubatud, kuna FSC toormaterjali ei ole veel piisavas koguses saadaval ja kuna teatud toodetekvaliteet ei vasta FSC nõuetele.

FSC kontrollitud puidu standard määrab kindlaks nõuded FSC toodetes kasutatava sertifitseerimata materjali kohta. 

Eesmärk on mitte kasutada puitu, mis on üles töötatud metsa hävitades või kahjustades, näiteks metsa ebaseaduslikult raiudes või inimõigusi rikkudes.

3 sammu FSC sertifikaadini

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210