FSC

Metsahoolekogu: keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline


FSC (Forest Stewardship Council) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas.

FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.


Keskkonnahoidlik

Keskkonnahoidlik metsandus tähendab, et metsa raiumisel ja muude metsasaaduste ülestöötamisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse. FSC-d tunnustab rahvusvaheliselt näiteks WWF, aga ka paljud teised tuntud keskkonnaorganisatsioonid. Eestis kuulub FSC liikmeskonda näiteks Eestimaa Looduse Fond.

Ühiskonnale kasulik

Ühiskonnale kasulik metsandus aitab töölistel ja kohalikel elanikel saada osa metsarikkustest. Samal ajal innustab FSC inimesi ja kogukondi metsi säilitama ja pikaajaliselt majandama.

Majanduslikult elujõuline

FSC märgis tagab puittoodetele usaldusväärsuse ja rahvusvahelise tunnustuse, mis aitab avada uusi turge. Näiteks tunnustab kuulus mööblitootja IKEA jätkusuutliku metsavarumise sertifikaadina ainult FSC-d. FSC märgist kasutavad ka näiteks Stora Enso ja Tetra Pak. Tarbija teadlikkus ja nõudlikkus kasvab pidevalt – nii ka nõudlus FSC puidu järele.


Kes otsustab, mis on vastutustundlik metsamajandus?

Meie rahvusvahelisse liikmeskonda kuuluvad mitmed maailma suurimad sõltumatud keskkonnaorganisatsioonid (WWF ja Greenpeace), suurettevõtted (nt Tetra Pak, IKEA ja Stora Enso) ning ühiskondlikud organisatsioonid (nt Oxfam ja erinevaid maailma põlisrahvaste ühendused). Neile lisanduvad metsaomanikud, -majandajad ja -töötlejad, looduskaitsjad ja eraisikutest liikmeid. Eestist kuuluvad meie liikmeskonda teiste seas näiteks Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing ja Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda, aga ka Tornator Eesti OÜ.

Koostöös eripalgeliste liikmetega, kes esindavad erinevaid huve, pannakse paika metsanduse parim tava ehk FSC standard. Usume, et vaid eri osapooltele võrdse kaalu andmisega ning koos töötades saame lahendada keskkondlikke ja ühiskondlikke probleeme.

FSC liikmed on jagatud kolme võrdse hääleõigusega kojaks: keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskoda. Selline jaotus aitab tagada erinevate huvigruppide tasakaalu ning ühiste suurte eesmärkide tõhusama saavutamise.

Kolm suurt teemakoda jagunevad omakorda põhja ja lõuna alamkojaks. Nii tagame maailma eri paigust pärit liikmete õiglase esindatuse.


Loe FSC juhtimise kohta siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210