FSC

Ülemaailmne erinevaid huvigruppe ühendav organisatsioon


FSC (Forest Stewardship Council, eesti k Metsahoolekogu) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas.

Me aitame ettevõtetel ja tarbijatel teha metsatooteid ostes teadliku valiku ning seeläbi kogu turgu positiivselt mõjutada.


Meie liikmeskonda kuuluvad mitu maailma suurimat sõltumatut keskkonnaorganisatsiooni (WWF ja Greenpeace), suurettevõtted (nt Tetra Pak, IKEA ja Stora Enso) ning ühiskondlikud organisatsioonid (nt Oxfam ja Stiftelsen Protect Sápmi). Neile lisanduvad metsaomanikud, -majandajad ja -töötlejad, looduskaitsjad ja eraisikutest liikmeid. Eestist kuuluvad meie liikmeskonda teiste seas näiteks Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing ja Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda.

Kõik erinevad liikmed panevad üheskoos paika metsanduse parima tava, et lahendada keskkondlikke ja ühiskondlikke probleeme. Liikmed kehtestavad üksmeelselt FSC printsiibid ja kriteeriumid, millel põhineb keskkonnahoidliku, ühiskonnale kasuliku ja majanduslikult elujõulise metsanduse kõrgeim standard.

Mitmekesisuses peitub FSC tugevus

Selleks,et ükski huvigrupp teiste üle ei domineeriks, on FSC liikmed jagatud kolmeks võrdse hääleõigusega osakonnaks ehk kojaks – keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskojaks. 

Et maailma eri paigust pärit liikmed oleksid õiglaselt esindatud, jagunevad kojad veel omakorda põhja ja lõuna alamkojaks, millesse kuulumine sõltub liikme asukohariigi arengutasemest.

Loe kuidas FSC-d juhitakse siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210