Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 1-0 avalikustamine

25. jaanuar - 25. märts 2017

Standardi eelnõu avalikustamine (© FSC Estonia)© FSC EstoniaEesti FSC koostöös standardi töörühmaga on valmis saanud Eesti FSC metsamajandamise standardi esimese eelnõu (1-0) ning ootab sellele avalikustamise algusest 60 päeva jooksul kõigi huvirühmade kommentaare.

Standardi töörühma eesmärgiks oli koostada FSC põhimõtetest lähtuv, Eesti Vabariigi territooriumil kehtiv ja Eesti Vabariigi oludele vastav FSC metsamajandamise standard, millest lähtuvalt oleks metsade majandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline.


Kui kaua standardi avalikustamine kestab?

Standardi eelnõu kohta on kõigil huvilistel võimalik tagasisidet anda 60 päeva jooksul alates eelnõu avalikustamise esimesest päevast, 25. jaanuar kuni 25. märts 2017.

Kust leiab avalikustamisel oleva standardi eelnõu?

Standardi eelnõu saab alla laadida pdf formaadis lehe paremal servas olevast kastikesest.

Kes on standardi eelnõu koostanud?

Standardi eelnõu on koostanud Eesti FSC koostöös selleks spetsiaalselt kokku kutsutud standardi töörühmaga. Standardi töörühma ja muu standardi koostamisega seonduva kohta leiate täiendavat informatsiooni siit.

Kuidas esitada standardi eelnõu kohta oma kommentaare?

Standardi eelnõu kohta saab tagasisidet jätta läbi spetsiaalse vormi, mille leiate siit.

Küsimustik käib läbi kõik Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu kümme printsiipi ja nendele vastavate kriteeriumite indikaatorid. Printsiibid ja seega ka indikaatorid, mis Teid ei puuduta või Teile huvi ei paku, saate vahele jätta.

Kui ei avaldata spetsiaalselt soovi, käsitletakse kõiki laekunud ametlikke kommentaare avalikuna. Anonüümselt esitatud kommentaare arvesse ei võeta.

Millele tuleks tagasisidet andes tähelepanu pöörata?

Tagasisidet palume ainult indikaatorite kohta, printsiipe ja kriteeriumeid avalikustamine ei puuduta, kuna nendega standardi töörühm ei tegele – need on rahvusvahelisel tasandil juba eelnevate protsesside käigus paika pandud ja neid kohalikul tasandil muuta ei saa.

Iga indikaatori kohta soovime teada, kas see on praegusel kujul sobilik või tuleks seda mõnes aspektis veel muuta, näiteks teha selgemini mõistetavaks, parandada väikemetsaomanikele kohalduvust vm. Samuti saab iga indikaatori kohta jätta lisateavet, näiteks viiteid statistikale, teaduslikele uuringutele jne.

Mida tehakse saadud tagasisidega?

Kõik avalikustamise käigus laekunud ja avalikustamise lähteülesandele vastavad kommentaarid (käsitlevad indikaatoreid, ei ole tehtud anonüümsena) vaadatakse standardi töörühma poolt läbi peale avalikustamisperioodi lõppu ning kõik avalikustamise käigus laekunud kommentaarid koos vastustega koondatakse vastavasse raportisse.

Millised on standardi koostamise järgmised sammud?

Peale avalikustamist ja kommentaaride läbivaatamist, teostatakse standardi eelnõu järgi prooviaudit. Selleks valitakse välja erineva profiiliga metsaomanikud (suur, väike), et standardi eelnõus leiduvaid võimalikke kitsaskohti veel välja tuua. Peale auditeid viiakse standardisse sisse vajalikud muudatused ning avalikustatakse standardi eelnõu teist korda. Teine avalikustamine kestab samuti 60 päeva. Seejärel koostab standardi töörühm lõpliku, FSC peakontorisse kinnitamiseks saadetava standardi eelnõu. Standardi kinnitamine on planeeritud 2018. aasta varakevadesse.

NB! Standardi eelnõu kaasamiskoosolek

Standardi esimese eelnõu koostamisprotsessi ja sisu tutvustamiseks toimub kaasamiskoosolek. Toimumisaeg on 6. märts 2017, toimumiskoht Tartu loodusmaja saal (Lille 10, Tartu). Üritusele registreerimine siit.

Lisainformatsiooni saamiseks saatke palun kiri standard [ät] ee . fsc . org.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210