FSC sertifitseerimine

Pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid

Sertifitseerimine (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sertifikaat tagab selle, et toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid.

Metsaomanikud ja -majandajad võivad tahta FSC sertifikaati, sest see näitab, et nad majandavad oma metsa vastutustundlikult. FSC sertifikaat võib kogu tarneahela ulatuses suurendada majanduslikke hüvesid, näiteks avada uusi turge.


Metsamajandamise parim tava

FSC printsiibid ja kriteeriumid panevad aluse metsamajandamise parimale tavale. FSC töörühmad töötavad välja FSC piirkondlikud ja riiklikud standardid. Need standardid kohandatakse vastavalt riigi või piirkonna olukorrale ja tingimustele.

Metsamajandaja või -omanik, kes soovib saada FSC metsamajandamise sertifikaati, peab läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija. Sertifitseerija kontrollib, kas majandamine vastab kõikidele FSC asjakohastele nõuetele. Kui kõik vastab nõuetele, väljastatakse FSC metsamajandamise sertifikaat, mis kehtib viis aastat. Sellele lisaks kontrollitakse nõuetele vastavust igal aastal uuesti, et kogu aeg oleks tagatud standardi järgimine. Kui metsamajandaja või -omanik soovib FSC sertifikaadiga tooteid edasi müüa, on tal vaja ka tarneahela sertifikaati.

Tarneahela sertifikaati on vaja FSC sertifitseeritud metsatoodete tootjatel, töötlejatel ja edasimüüjatel, et tõendada metsatoodete päritolu. Sertifikaat tuleb taotleda töötlemise ja puidu väärindamise ahela iga lüli jaoks, kuna ainult nii on võimalik kindlaks teha, kas puit ja puittooted on tõepoolest FSC sertifitseeritud, kas neid hoitakse sertifitseerimata toodetest eraldi ja kas segahoiustamine vastab kindlatele nõuetele.

Majandamise jätkusuutlikkus Eestis

Eesti esimene FSC metsamajandamise sertifikaat väljastati aastal 2000 erametsaomanik Lembit Laksile. Eesti riigimetsa majandamine sertifitseeriti aastal 2002. Sertifikaate on väljastatud ka erametsaomanike liitudele ja metsaühistutele. FSC sertifikaadiga puit moodustab Eesti puiduturul küllaltki suure osa. Ka puidu varumise ja töötlemisega seotud ettevõtted on üha aktiivsemalt hakanud oma tarneahelaid sertifitseerima, et sertifitseeritud puidu turueeliseid eelkõige Põhjala riikides ja Lääne-Euroopas ära kasutada.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210