FSC

Kasu keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele

Sertifitseerimine (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sert annab kindluse, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest, mis pakuvad kesk-kondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid.

FSC märgis tagab puittoodetele usaldusväärsuse ja rahvusvahelise tunnustuse, mis aitab avada uusi turge. Näiteks tunnustab kuulus mööblitootja IKEA jätkusuutliku metsavarumise sertifikaadina ainult FSC-d. FSC märgist kannavad ka näiteks Stora Enso ja Tetra Pak. Tarbija teadlikkus ja nõudlikkus kasvab pidevalt – nii ka nõudlus FSC puidu järele.

Puidu pakkumine turul ületab nõudlust ja konkurents on tihe. Samas on serditud puidu järele nõudlus suurem kui pakkumine. Nii annab FSC sertifikaat metsamajandajatele olulise turueelise.


Kaks peamist FSC sertifikaadi tüüpi on:

  • metsa omanikele ja majandajatele garanteerib metsamajandamise sertifikaat, et Teie protsessid ja tegevused vastavad FSC standarditele
  • metsasaadusi tootvatele või vahendavatele ettevõtetele kinnitab tarneahela sertifikaat, et tooteid koheldakse õigesti igas tootmise etapis - alates metsast kuni poeriiulile jõudmiseni

“FSC sertifikaat on ühiskonnale märgiks, et metsa majandatakse jätkusuutlikult. FSC sertifikaati omavad mitmed kokkuostjad ja seetõttu liigub serditud puit tarneahelas kiiremini kui sertimata. Sertifikaat annab kindluse, et puit pärineb vastutustundlikest allikatest. On kokkuostjaid, kes ostavad ainult serditud toorainet.”
Kadri-Aija Viik, Ühinenud Metsaomanikud MTÜ juhatuse esimees


FSC pakub ka järgmisi sertifikaate:


(© Brent Stirton Getty Images WWF)© Brent Stirton Getty Images WWFKontrollitud puidu sert on loodud selleks, et organisatsioonid saaksid vältida puitu, mis pärinevad FSC silmis vastuvõetamatudest kategooriadest.


(© FSC I.C.)© FSC I.C.Grupisertimine väikemetsaomanikele on välja töötatud selleks, et aidata väiksematel metsaomanikel omada FSC serti madalamate kuludega.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210