3 sammu sertifikaadini

Teekond vastutustundlikuks metsamajandajaks

3 sammu sertifikaadini (© FSC Denmark)© FSC DenmarkRahvusvaheline metsahoolekogu ehk FSC paneb paika vastutustundliku ja keskkonnahoidliku metsamajandamise põhimõtted ja nõuded, kuid ise sertifikaate ei väljasta. Selleks tegutsevad meie akrediteeritud partneritena sõltumatud sertifitseerimisasutused.


1. samm. Võtke ühendust FSC akrediteeringut omava sertijaga

Kõigepealt annab sertifitseerja ettevõtte lähteandmete põhjal esmase hinnangu auditeerimise ja sertifikaadi maksumuse kohta. Lisaks selgitab ta kvaliteedimärgist huvitunule põhjalikumalt FSC nõudeid.

Eestis tegutsevate sertifitseerijate nimekirja leiate siit.


2. samm. Auditeerimine

FSC metsamajandamise sertifikaadi saamiseks tuleb metsamajandajal või -omanikul järgmise sammuna läbida kontroll, mille käigus hinnatakse, kas majandamine vastab kõigile vajalikele nõuetele.

Kui metsamajandaja või -omanik soovib FSC sertifikaadiga tooteid edasi müüa, on tal vaja ka tarneahela sertifikaati.


3. samm. Kasutage sertifikaati

Kui tulemus on positiivne, väljastatakse taotlejale FSC metsamajandamise sert, mis kehtib viis aastat. See ei tähenda, et nüüd võiks nõuded pikemaks ajaks unustada. Standardi järgimist ja reeglite täitmist kontrollitakse igal aastal.

FSC sertifikaat võib suurendada majanduslikke hüvesid kogu tarneahela ulatuses. Näiteks avada uusi turge. FSC sertifikaat on maailmas tunnustatud kvaliteedimärk.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210