Kontrollitud puit

Sertimata puitmaterjali kõrgeim klass

Kontrollitud puit (© Harry Tiits / FSC Estonia)© Harry Tiits / FSC EstoniaMida tähendab märk FSC MIX erinevate toodete pakenditel? FSC MIX viitab, et toote valmistamisel on kasutatud nii FSC sertifikaadiga puitmaterjali kui FSC kontrollitud puitu. Viimast tohib teatud kindlatel tingimustel esimesega segada, et aidata tootjatel toime tulla olukorras, kus serditud puidu pakkumine turul ei ole piisav või on ebaühtlane.


Tegemist on FSC-poolse vastutulekuga, sest ehkki vastutustundlik metsamajandamine levib üle maailma üha jõudsamalt, pole FSC serditud materjali alati piisavas koguses saada.

See ei tähenda, et kvaliteedis tehtaks hinnaalandusi. Vastupidi - serditud puiduga segatava materjali päritolu peab olema tõendatud ja dokumenteeritud kuni metsamajandamisüksuseni. Lisaks peab kontrollitud materjali puhul välistama:

  • ebaseaduslikult raiutud puidu
  • puidu, mille varumisega on rikutud inimõigusi või kohaliku kogukonna huve
  • puidu, mis pärineb kõrge kaitseväärtusega aladelt (looduskaitselise või kultuurilise väärtusega paigad, näiteks kaitsealad ja vääriselupaigad või looduslikud pühapaigad)
  • puidu, mille raiumise eesmärk on istandike rajamine või muu mitte-metsamaa loomine
  • GMO-puidu

FSC kontrollitud puidu puhul on kesksel kohal selle päritolumaa või -piirkonna riskihinnang. Kui FSC tarneahela sertifikaadiga ettevõte ostab puitu sertimata tarnijalt, peab ta järgima riskihinnangut, et välistada tõendamata päritolu või vastuolulise puidu sattumine FSC kaubamärgi alla.

Riskihinnang hõlmab kõiki vastuolulise puidu kategooriaid, mille riski taset hinnatakse kas madalaks või määratletakse konkreetne risk.

Kui piirkonna risk on riskihinnangu põhjal kõigis kategooriates madal, ei rakendu ettevõttele olulisi lisakohustusi. Määratletud riski puhul peab ettevõte vastava hinnangu pälvinud kategooriates viima läbi eritoimingud, et riski tõhusalt maandada (nt lisakontroll, väliauditid). See on vajalik, et välistada vastuolulise materjali sattumine FSC märgisega toodetesse.

Kui hankepiirkonna jaoks on koostatud kogu riiki kattev riskihinnang, kehtib see kõikidele ettevõtetele, kes soovivad sealt pärinevat materjali kontrollitud puiduna kasutada.


Eesti riskihinnanguga saate lähemalt tutvuda siin lehel.

Teiste riikide riskihinnangud leiate siit ning riskihinnangute kohta rohkem saate lugeda siit.


Juhendmaterjal standardi FSC-STD-40-005 “FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded” (Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood) rakendamiseks:

  • Sertifitseerimise kokkuvõtte vorm EN (Controlled wood public certification summary report template) aitab sertimisasutustel luua sertimise kokkuvõtteid, mida ülesse laadida FSC avalikku sertifikaatide otsingu andmebaasi. Vorm samuti aitab serdiomanikel koostada enda hoolsussüsteemist (Due Diligence System) avalikku kokkuvõtet.
  • Parandusmeetme nõude juhendmaatriks EN (CAR Matrix FSC STD-40-005 V3-1) toob välja standardi rakendamisel kõige tavalisemad olulised ja vähemolulised mittevastavused.
  • Kriitiliste rakendamisprobleemide juhend EN (Controlled Wood Key Implementation Issues) toob välja rasked rakendamise probleemid ja kuidas neid lahendada standardi kasutamisel.
  • KKK EN (Controlled Wood Implementation FAQ) adresseerib standardi rakendamisega seotud muresid.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210