Kontrollitud puit

Sertifitseerimata materjali kõrgeim standard

Kontrollitud puit (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC kontrollitud puit on materjal, mida saab FSC sertifitseeritud materjaliga segada, et toota FSC MIX märgisega tooteid. See aitab tootjatel tulla toime vähese või kõikuva FSC sertifitseeritud puidu pakkumisega ja tekitada nõudlust FSC sertifitseeritud toorme järele.


FSC on tulnud puidutööstusele vastu, lubades FSC sertifitseeritud materjali kindlatel tingimustel sertifitseerimata materjaliga segada. Segatud materjalist valmistatud tooted tunneb ära FSC MIX märgise järgi. 

Segamise vajadus tuleneb asjaolust, et kuigi FSC metsamajandamise sertifitseerimine levib üha laiemalt, ei ole turul alati piisavalt FSC sertifitseeritud materjali. Sertifitseerimata materjal, mida segatakse sertifitseeritud materjaliga, peab vastama FSC kontrollitud puidu standardile. Standardis on sätestatud, et materjali päritolu peab olema tõendatud ja dokumenteeritud kuni metsamajandamisüksuseni. Lisaks ei tohi materjal olla ühestki nn vastuolulise puidu kategooriast, mille FSC 2004. aastal kindlaks määras. Need kategooriad on järgmised:

  • ebaseaduslikult raiutud puit
  • puit, mille varumisega on rikutud inimõigusi või kohaliku kogukonna huve
  • puit suure loodukaitselise väärtusega metsast, mille säilimist metsamajandamine võib ohustada
  • puit, mille raiumise eesmärk on istandike rajamine või muu mitte-metsamaa loomine
  • GMO-puit

FSC kontrollitud puidu süsteemis on kesksel kohal puidu päritolumaa või -piirkonna riskihinnang. Kui FSC tarneahela sertifikaadiga ettevõte ostab puitu sertifitseerimata tarnijalt, peab järgima riskihinnangut, et välistada vastuolulise puidu sattumine FSC kaubamärgi alla. 

Riskihinnang hõlmab kõiki vastuolulise puidu kategooriaid, mille riski taset hinnatakse kas madalaks või määratletuks. Määratletud risk tähendab muuhulgas ka seda, et materjali madalat riski ei ole võimalik tõendada.

Kui riskihinnangust selgub, et piirkonna risk on kõigis kategooriates madal, ei rakendu ettevõttele olulisi lisakohustusi. Kui aga madalat riski ei ole võimalik tõendada, peab ettevõte määratletud riskiga hinnatud kategooriast lähtudes läbi viima eritoiminguid (nt süsteemsed välisauditid), et välistada vastuolulise materjali sattumine FSC märgisega tootesse.
 
Kui hankepiirkonna jaoks on koostatud riiklik riskihinnang, on see kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kes soovivad piirkonnast pärinevat kontrollitud puitu kasutada.

Siit leiate maailma riskikaardi, millel on näidatud maade riskitasemed ja kõigi vastuoluliste kategooriate üksikasjalikud riskihinnanguid.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210