Sooline palgalõhe

Kontrollitud puidu kategooria 2, indikaator 2.2

Soolise palgalõhe riski maandamiseks soovituslikud või kohustuslikud kontrollmeetmed puuduvad.

Ehkki Eurostati andmetel on Eestis sooline palgalõhe jätkuvalt Euroopa Liidu riikide kõrgeim (2016 aastal 25,3%), on see tööjõuga seotud küsimusi käsitlev indikaator 2.2 hetkel uuesti läbivaatamisel, kuivõrd hoolimata kõrgest keskmisest soolisest palgalõhest Eestis, on metsandussektori keskmine alla Euroopa Liidu keskmist (vastavalt 13,2% 2017 aasta andmete põhjal, allikas Eesti Statistikaamet ja 16,2% 2016 aasta andmete põhjal, allikas Eurostat).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210