Metsamajandamise sertifitseerimine

Järgides metsamajandamise parimat tava

Metsamajandamise sertifitseerimine (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC metsamajandamise sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse lähtudes meie põhimõtetest, täites vastutustundliku ja jätkusuutliku metsamajandamise kõrgeimad nõudeid (vt lisa siit).

FSC serdi saamiseks peab metsamajandaja või selle omanik läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija.


Kuidas sertifitseerimine välja näeb?

Harilikult korraldab sertifitseerija eelhindamise, mille käigus toob välja võimalikud puudused.

Kui metsamajandaja on kindel, et puudusi ei esine või on need kõrvaldatud, liigutakse edasi hindamise juurde.

See on detailitäpne protsess, mille käigus analüüsitakse põhjalikult metsamajandamise meetodeid ja süsteeme ning koostatakse mõjuanalüüs. Hindaja ei tee seda tööd üksi, vaid vastavust keskkondlikele, ühiskondlikele ja majanduslikele nõuetele vaeb pädev ekspertrühm.

Asjatundjad koostavad raporti, kus tuuakse välja kas ja millistes punktides majandamine nõuetele ei vastanud. Puudused kannavad FSC keeles nimetust mittevastavused. Kui need on väiksed, võib sertifikaati väljastada tingimusel, et mittevastavused kõrvaldatakse ettenähtud aja jooksul.

Juhul, kui tegemist on ulatuslikumate puudustega, jääb sertifikaat nende lahendamiseni väljastamata.

Metsamajandamise sertifikaat kehtib viis aastat. Igal aastal kontrollitakse nõuetele vastavust uuesti.


Eesti FSC metsamajandamise standard

Eestis kasutatakse erinevaid akrediteeritud sertifitseerijate standardeid, sest rahvusvaheliselt kinnitatud FSC metsamajandamise standard meil seni puudub. Eestis tegutsevate sertijate ja nende standarditega saab tutvuda siin.


Lihtsustatud protseduur

Väikses mahus või madala intensiivsusega metsa majandavate väikemetsaomanike ja metsaühistute jaoks võib kogu protsess tunduda üleliia kallis ja keeruline. Aga sellest ei maksa heituda, sest tegelikult on standardis kehtestatud eraldi nõuded suurtele ja väikestele majandajatele. Viimaste jaoks on loodud lihtsustatud nõuded ja võimalik on kasutada ka grupisertifitseerimist.


Grupisertifitseerimine

Grupisertifitseerimine on mõistlik valik neile, kes majandavad metsa väikses mahus või madala majandamisaktiivsusega. Eeskätt on FSC sertifitseerimise maksumus märgatavalt väiksem. Grupisertimiseks pole lihtsustatud nõuete alusel sertifitseerimist soovivatel majandajatel või omanikel tarvis teha muud, kui koonduda ühte rühma, millele valitakse juht. Grupi liikmete arv ei ole muide piiratud!

Kõigi Eesti erametsade sertifitseerimiseks on kasutatud just FSC grupisertifitseerimise skeemi.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210