Metsamajandamise sertifitseerimine

Aitab metsas järgida majandamise parimat tava

Metsamajandamise sertifitseerimine (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC metsamajandamise sertifikaat tõendab, et kindlat metsapiirkonda majandatakse vastavalt FSC printsiipidele ja kriteeriumitele.

FSC sertifikaadi saamiseks peab metsamajandaja (või -omanik) läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija.


Tavaliselt korraldab sertifitseerija kõigepealt eelhindamise, mille käigus tuuakse välja majandamise võimalikud puudused. Kui metsamajandaja on kindel, et puudusi ei esine või on need kõrvaldatud, on õige aeg liikuda edasi hindamise juurde.

Hindamine on metsamajandamise meetodite ja süsteemi põhjalik ülevaatus, mis hõlmab ka nende mõju analüüsi. Sertifitseerija saadab eksperdirühma hindama vastavust erinevatele keskkonna-, ühiskondlikele ja majanduslikele nõuetele.

Pärast hindamist teatavad eksperdid metsamajandajale kõikidest valdkondadest, kus majandamine ei vastanud nõuetele (neid puudusi kutsutakse „mittevastavusteks“). Kui mittevastavused on väiksed, võib sertifikaadi väljastada tingimusel, et mittevastavused likvideeritakse teatud aja jooksul. Kui tegemist on suuremate mittevastavustega, ei väljastata sertifikaati enne, kui probleemid on lahendatud.

Metsamajandamise sertifikaadid kehtivad viis aastat. Igal aastal kontrollitakse nõuetele vastavust uuesti.

Eesti FSC metsamajandamise standard

Seni, kuni Eestis pole rahvusvaheliselt kinnitatud FSC metsamajandamise standardit, kasutatakse erinevaid akrediteeritud sertifitseerijate standardeid. Iga standardiga tutvumiseks tuleb võtta ühendust vastava sertifitseerijaga. Nende nimekirja leiate siit.

Lihtsustatud protseduur

Väikemetsaomanikele ja metsaühistutele, kes majandavad metsa väikses mahus või madala intensiivsusega, võib aga sertifitseerimine tunduda üleliia kallis ja keeruline. Seepärast ongi standardis kehtestatud eraldi nõuded väikestele ja suurtele majandajatele. Eelkõige väikses mahus või madala intensiivsusega metsamajandamiseks on nõuded lihtsustatud ning olemas on ka grupisertifitseerimise võimalus.

Grupisertifitseerimine

Väikeste või madala majandamisaktiivsusega metsademajandamiseks saab FSC sertifikaati taotleda ka grupiviisi, mis oluliselt vähendab sertifitseerimise maksumust. Selleks peavad lihtsustatud nõuete alusel majandajad või omanikud koonduma ühte gruppi (liikmete arv ei ole piiratud), millele valitakse juht. Seni on kõikide Eesti erametsade sertifitseerimiseks kasutatud just FSC grupisertifitseerimise skeemi.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210