Riiklikud standardid

Kohalike teadmiste sidumine FSC süsteemiga

Riiklikud standardid (© Tõnu Talpsep)© Tõnu TalpsepFSC metsamajandamise sertimise nõuded lähtuvad kogu maailmas meie põhimõtetest ja nõuetest.

Maailm ei ole aga ühesugune, rääkimata metsadest. Seepärast kohandatakse iga rahvusvahelist metsamajandamise standardit lähtudes riigi või piirkonna õiguslikest, ühiskondlikest ja geograafilistest eripäradest.


Kõige olulisem dokument kohaliku standardi väljatöötamiseks kannab pealkirja „Riiklike metsamajandamise standardite väljatöötamise ja ajakohastamise nõuded“ ja selle leidmise hõlbustamiseks numbrit FSC-STD-60-006 V1-2.

Riikliku standardi väljatöötamiseks moodustatakse alati standardi töörühm, keda toetab nõuannetega rahvusvaheline FSC.

Kohalik standard lähtub mõistagi FSC põhimõtetest ja nõuetest, kuid neile lisatakse näitajad, kaasnevad normid, juhised ja selgitused, mis võimaldavad nõuetele vastavust kontrollida.

Kui kohalikul tasandil on saavutatud üksmeel, hindab rahvusvaheline FSC poliitika- ja standardikomisjoni loodavat metsamajandamise standardit FSC metsamajandamise programmi põhjal. Komisjoni üheks ülesandeks on kontrollida, et see oleks kooskõlas FSC nõuetega ja järgib õiget menetluskorda. Tutvu nõuetega: "FSC-STD-60-002 V1-0 FSC metsamajandamise riigistandardite struktuur ja sisu".

Täpsemat infot riiklike standardite kohta saab lugeda siit. Kui riigil on olemas kohalikele oludele vastav FSC metsamajandamise standard, saab selle alla laadida ka vastava riigi FSC kontori veebilehelt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210