FSC põhimõtted ja nõuded

Kõikjal maailmas kehtivad metsamajandamisejuhised

FSC printsiibid ja kriteeriumid (© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC standard on põhimõtete ja nõuete kogu, millest tuleb lähtuda keskkonnahoidlikul, ühiskonnale kasulikul ja majanduslikult elujõulisel metsamajandamisel. 10 põhimõtte järgimist praktikas mõõdetakse 57 nõude järgi.


Esimene FSC standard nägi ilmavalgust 1994. aastal ehk samal aastal organisatsiooni sekretariaadi avamisega Mehhikos. Järgneva 15. aasta jooksul värskendati standardit kolm korda, kuni 2009. aastal toimunud põhjalikuma kaasajastamiseni. Muudeti, aja- ja asjakohastati mitme põhimõtte ja nõude sõnastust, kuid säilitati põhiline – sisu, mille eesmärk on tagada elujõuliste metsade säilimine tulevastele põlvedele. 2012. aastal hääletati see 75% liikmete poolthäältega ametlikuks.

Põhimõtted ja neid avavad nõuded on universaalsed ja kehtivad iga metsatüübi ning valdkonna puhul, millele serti taotletakse. Standardit saab kasutada metsaalade ja erinevate ökosüsteemide sertimiseks kogu maailmas, sõltumata kohalikust kultuurist, poliitilisest või seadusandlikust kontekstist.

2012. aastal astuti ka järgmine oluline samm – asuti välja töötama rahvusvahelisi üldnäitajaid. Neid on tarvis selleks, et metsamajandajatel, sertijatel ja teistel huvirühmadel oleks FSC standardit lihtsam kohalikesse oludesse kohandada. Maailm ja selle metsad on ju kõikjal erinevad. Need näitajad kinnitati 2015. aasta märtsis.

Tänaseks on paljudes riikides üle maailma jõutud nii kaugele, et kohalikud FSC töörühmad on koostanud riikliku metsamajandamise standardi. Neis tuuakse välja kohalikele oludele vastavad näitajad, mis võimaldavad tõendada põhimõtete ja nõuete täitmist.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210