Tarneahela sertifitseerimine

Aitabtarbijal teha teadliku valiku

FSC läbi kogu tarneahela (© FSC A.C.)© FSC A.C.Enne, kui puittoode või puidust valmistatud toode jõuab metsast lõpptarbijani, läbib see enamasti mitu töötlus-, väärindamis- ja turustusetappi. 

FSC tarneahela sertifikaat tagab selle, et FSC sertifitseeritud toore on eristatud sertifitseerimata ja kontrollimata toormest kogu tarneahela ulatuses.


Tänu FSC tarneahela sertifitseerimisele on võimalik sertifitseeritud materjali jälgida, st selle päritolu kindlaks teha. 

Tarneahela sertifikaat on mõeldud ettevõtetele, kes toodavad, töötlevad või vahendavad metsatooteid, mida turustatakse FSC märgisega. Sertifitseeritud tarneahelaga ettevõte peab suutma kindlaks määrata FSC märgisega toodete tootmiseks kasutatava toormaterjali päritolu. Samuti peab ettevõte tootmis- või töötlemisprotsessi käigus hoidma sellise toorme lahus muust materjalist. Ainult tarneahela sertifikaadiga ettevõttel on lubatud oma tooteid märgistada või neid sertifitseeritud materjalina edasi müüa. Seega on tarneahela sertifikaat üks lüli FSC standardite järgi majandatud metsade ja FSC märgise all müüdavate toodete vahel.
 
Tootmise käigus võib ettevõte FSC sertifitseeritud materjali mitmel viisil käidelda. Eri käitlusviisidele vastavad kolm tarneahela skeemi: ülekandesüsteem, protsendipõhine süsteem ja krediidisüsteem. Ainult ülekandesüsteemi puhul tuleb FSC materjal füüsiliselt muust materjalist eraldada. Krediidi- ja protsendisüsteemis on lubatud FSC materjali segada kontrollitud materjaliga, kuid mõlema süsteemi puhul peavad FSC sertifitseeritud materjali mahud olema täpselt teada. Tooted märgistatakse hiljem tootegrupi jaoks kasutatud tarneahala skeemi alusel ja vastavalt nõuetele.
 
Tarneahela sertifikaati saab taotleda Eestis tegutsevate akrediteeritud sertifitseerijate kaudu, kelle nimekirja leiad siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210