FSC lugu

Uuenduslik kavatsus ajab juuri

FSC lugu (© FSC Estonia)© FSC EstoniaKuna puidutööstus ning keskkonna- ja inimõiguste organisatsioonid tundsid muret metsade üha kiirema hävitamise, keskkonna kahjustamise ja sotsiaalse tõrjutuse pärast, tulid nende esindajad 1990. aastal Californias kokku.


Need erinevad huvigrupid juhtisid tähelepanu vajadusele luua süsteem, mille abil saaks teha kindlaks, kas puittoode on toodetud vastutustundlikult ja kas tooraine pärineb säästlikult majandatud metsast. Sellel kohtumisel pandi alus FSC üldisele ideele ja nimele.

Läks veel kaks aastat enne, kui 1992. aastal toimus Rio de Janeiros Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonna- ja arengukonverents.

Kuigi Rio konverentsil ei saavutatud metsamajanduses siduvaid kokkuleppeid, koostati selle tulemusel Agenda 21 ning võeti vastu õiguslikult mittesiduvad printsiibid maailma metsade majandamiseks, kaitseks ja säästvaks arenguks. Eriti oluline on aga see, et konverentsil tulid kokku paljud organisatsioonid, kes kogusid toetust uuenduslikule mõttele luua rahvusvaheline, valitsusväline ja sõltumatu metsasertifitseerimiseskeem.

Ülemaailmse sertifitseerimisskeemi toetuseks peeti kümnes riigis pingelisi nõupidamisi. Need viisid FSC asutamiseni 1993. aastal Kanadas Torontos.

FSC sekretariaat avati Mehhikos Oaxacas ja FSC kui juriidiline isik registreeriti Mehhikos 1994. aasta veebruaris. 2003. aastal kolis FSC sekretariaat Saksamaale Bonni.

Metsamajandamisele ja tarneahelale väljastatavate sertifikaatide arv kasvab üha kiiremini. 2011. aasta seisuga oli välja antud kokku üle 20 000 sertifikaadi. Samal aastal väljastati ka 1000. metsamajandamise sertifikaat, mis läks Portugali väiketalunike ühingu korgiistandusele. FSC kuues peaassamblee toimus 2011. aastal Malaisias Sabahis, kus oli kohal üle 400 osaleja.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210