FSC lugu

Revolutsiooniline koostöö ühise eesmärgi nimel

FSC lugu (© FSC Estonia)© FSC EstoniaMaailma metsade kasvavas tempos hävitamine, keskkonnaprobleemid ja ühiskondliku tõrjutuse süvenemine jõudis puidutööstuse ning keskkonna- ja inimõiguste organisatsioonide jaoks 1990. aastaks kriitilise piirini.


Aastate jooksul süvenenud mure lahendamiseks otsustati Californias toimunud kohtumisel jõud ühendada – sündis FSC.

Ühiselt jõuti järeldusele, et maailm vajab süsteemi, mis annaks kindluse, et:
1) puidutooted on valmistatud vastutustundlikult;
2) toote tooraine pärineb säästlikult majandatud metsast.

Järgmise olulise verstapostini jõuti 1992. aastal Brasiilias Rio de Janeiros, kuhu kogu maailma otsustajad kogunesid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) keskkonna- ja arengukonverentsile.

Rio konverentsitulemusena sündis Agenda 21 ja võeti vastu õiguslikult mittesiduvad põhimõtted maailma metsade majandamiseks, kaitseks ja säästvaks arenguks. Ehkki siduvaid kokkuleppeid kuumas Rios ei saavutatud, tulid konverentsile kokku paljud organisatsioonid, kes kogusid toetust uuenduslikule mõttele luua rahvusvaheline, valitsusväline ja sõltumatu metsasertimiseskeem. Midagi sellist polnud varem ette võetud.

Järgneva aasta jooksul kümnes riigis peetud pingeliste nõupidamiste tulemusel jõuti 1993. aastal Kanadas Torontos FSC asutamiseni. Ülemaailmsele sertimissüsteemile oli pandud ametlik alus ning ettevõtjad ja kodanikuühiskond asusid esmakordselt koostööle.

Aastaks 1995, mil valmis esimene FSC-märgiga toode – puidust spaatel –, oli sertifitseeritud 10 miljonit hektarit metsa. Tänaseks majandatakse 84. riigis umbkaudu 200. miljonit hektarit FSC jätkusuutlikutele standarditele vastavat metsa.

Säästev metsamajandus on endiselt vajalik ja koostöö kriitilise tähtsusega, sest vaid 16% troopilistest metsadest on FSC serditud. Lahenduste leidmine on mõnikord keeruline ja vajab ka pragmaatilisi kompromisse, kuid me ei tohi kunagi unustada oma suurt sihti – seista selle eest, et meie metsad oleks hoitud ja kestaks ka tulevastele põlvedele.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210