Eesti FSC lugu

Eesti säästva metsanduse algatajatest rahvusvahelise kogukonna liikmeteks

Eesti FSC (© Silver Gutmann)© Silver GutmannKui rahvusvahelise FSC loo alguseks loetakse 1990. aastat ja ametlikult loodi organisatsioon 1993. aastal, siis Eestis jõuti selleni kaheksa aastat hiljem.


1998. aastal kokku tulnud Eesti Vastutustundliku Metsanduse Töörühma ülesandeks oli Eesti Vastutustundliku Metsanduse Standardi (EVMS) koostamine. Järgmisel kevadel otsustati EVMS-i aluseks võtta selleks hetkeks maailmas laialdast tunnustust pälvinud FSC põhimõtted ja nõuded. Nii pandigi alus Eesti FSC Rahvusliku Vastutustundliku Metsanduse Standardi väljatöötamisele.

Kuigi töörühm kiitis EVMS-i heaks 2000. aastal, ei olnud see rahvusvaheliselt tunnustatud ega pakkunud seetõttu ka samu võimalusi. FSC märk oli vajalik, et luua rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsust ning anda partneritele ja tarbijatele kindlustunne, et Eestis majandatakse metsa jätkusuutlikult ja puidutooted on valminud säästlikel põhimõtetel.

2002. aasta 25. märts ja Luua küla olid olulisteks verstapostideks sellel teel. Just sel päeval, selles külas asutati mittetulundusühing, mille eesmärgiks sai standardi koostamine.

Kaks aastat hiljem, 2004. aasta 5. mail allkirjastati rahvusvahelise FSC'ga kokkulepe, mis kinnitab, et mõlemad organisatsioonid taotlevad samu metsanduslik keeesmärke. 2010. aastal sõlmiti ka koostööleping, millega Eesti FSC'le omistati FSC riikliku kontori staatus.

Eesti FSC on volitatud Eestis esindama rahvusvahelise FSC seisukohti ja arvamusi ning tegutseb ametliku suhtluskanalina katusorganisatsiooni ja Eesti huvirühmade vahel.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210