Eesti FSC lugu

Säästva metsanduse initsiatiivgrupp

Eesti FSC (© Silver Gutmann)© Silver GutmannEesti FSC lugu algab Eesti Säästva Metsanduse Töörühma moodustamisest 1998, mille ülesandeks oli Eesti Säästva Metsanduse Standardi (ESMS) koostamine. 1999. aasta kevadel otsustati ESMS-i aluseks võtta FSC printsiibid ja kriteeriumid, pannes sellega alguse Eesti FSC Metsamajandamise Standardi väljatöötamisele.


Kuigi töörühm kiitis ESMS heaks 2000. aastal, ei pakkunud see piisavalt praktilist väljundit, kuna sellel puudus rahvusvaheline tunnustus. 

Samal aastal avaldas grupp Eesti Säästva Metsanduse Töörühma liikmeid soovi asutada rahvuslik FSC initsiatiivgrupp, mis koostaks rahvusvahelise FSC poolt heaks kiidetava standardi ning võimaldaks seega standardi järgi majandatud metsadest pärineval puidul ja puittoodetel kasutada FSC märki.

2002. aasta 25. märtsil loodigi Luual vastava eesmärgiga mittetulundusühing, mille liikmed jagunesid sarnaselt rahvusvahelise FSC liikmeskonnaga kolme kotta - keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskotta ning mis hakkas taotlema FSC rahvusvahelise võrgustiku liikme staatust. 

2004. aasta 5. mail allkirjastati rahvusvahelise FSC-ga kokkulepe, mille kohaselt taotlevad mõlemad organisatsioonid samu metsanduslikke eesmärke. 2010. aastal sõlmiti ka partnerlusleping, millega Eesti FSC-le omistati FSC riikliku kontori staatus.

Eesti FSC on ametlikuks suhtluskanaliks rahvusvahelise FSC ja Eesti huvirühmade vahel ning Eesti FSC on Eestis volitatud esindama rahvusvahelise FSC seisukohti ja arvamusi.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210