Eesti FSC Rahvusliku Vastutustundliku Metsanduse Standardi väljatöötamine sai alguse 1998. aastal, mil tuli kokku Eesti Vastutustundliku Metsanduse Töörühm, mille ülesandeks oli Eesti Vastutustundliku Metsanduse Standardi (EVMS) koostamine. EVMS-i võttis aluseks maailmas laialdast tunnustust pälvinud FSC printsiibid ja kriteeriumid ja sealt edasi suunduti ka riikliku kontori asutamise suunas.

FSC märk oli Eestile vajalik, et luua rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsus ning anda partneritele ja tarbijatele kindlustunne, et siit pärit ning Eestis majandatud mets ja puidutooted on valminud jätkusuutlikel põhimõtetel.

2004. aasta 5. mail allkirjastati rahvusvahelise FSC-ga kokkulepe, mis kinnitas, et mõlemad organisatsioonid taotlevad samu metsanduslikke eesmärke. 2010. aastast alates tegutseb Eestis FSC riiklik kontor.

FSC Eesti on volitatud esindama Eestis rahvusvahelise FSC seisukohti ja arvamusi ning tegutseb ametliku suhtluskanalina katusorganisatsiooni ja Eesti huvirühmade vahel.


Kuidas töötab FSC Eesti?

(© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC ühendab arvukaid organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid, keda kannustab pühendumus säästlikumale metsamajandusele.

Sarnaselt rahvusvahelisele FSC-le toimub ka FSC Eesti tegevus kolmes suures valdkondlikus kojas: keskkonna-, sotsiaal- või majanduskojas. Liikmekandidaat peab valima, millisesse neist kuuluda. Mõnikord võib FSC suunata kandidaadi tema tegevusvaldkonnale kõige paremini sobivasse kotta.


Keskkonnakoda ühendab keskkonnahoidliku metsamajandamise vastu aktiivset huvi tundvaid mittetulundusühinguid, vabaühendusi, teadus- ja õppeasutusi, ülikoole ning üksikisikuid.

Meie liikmed on:
● SA Eestimaa Looduse Fond
● MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
● MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Ühiskonnale kasuliku metsamajandamise suhtes kõrgendatud huvi tundvad vabaühendused, põlisrahvaste ühendused, ametiühingud, teadus- ja õppeasutused ning üksikisikud kuuluvad sotsiaalkotta.

Meie liikmed on:
● MTÜ Eesti Metsa Abiks
● MTÜ Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda
● MTÜ Maausuliste Viru Koda
● MTÜ Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda
● Veiko Belials
● Heli Kiigemägi
● MTÜ Kogukonna Metsad

Majanduskoda hõlmab organisatsioone ja üksikisikuid, kelle ärihuvid on seotud metsamajandamise, -tööstuse ja -toodetega. Majanduskojas on näiteks tööstusliidud, hulgi- ja jaemüüjad, kauplejad ning sertijad.

Meie liikmed on:
● Tornator Eesti OÜ
● Lembit Maamets
● Heli Väinoja
● MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
● NEPCon OÜ
● BM Certification Estonia OÜ
● NCS Estonia OÜ


Keskkonnakoja volikogu liige

Liis Kuresoo, SA Eestimaa Looduse Fond

Sotsiaalkoja volikogu liige

Rea Raus, MTÜ Kogukonna Metsad

Majanduskoja volikogu liige

Martin Tishler, Tornator Eesti OÜ


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210