FSC liikmeskond ja kojad

Esindame keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke huve

Liikmeskond ja kojad (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC liikmeskond on laiaulatuslik – liikmeks võivad olla erinevad organisatsioonid, ettevõtted ja üksikisikud. Kõik liikmed peaksid olema pühendunud nii FSC eesmärkidele kui ka selle printsiipidele ja kriteeriumitele. Liikmekandidaat ütleb, millise kojaga – keskkonna-, sotsiaal- või majanduskojaga – ta tahaks liituda. Vahel juhtub võidakse kandidaat suunata ka mõnda teise kotta, mis taotleja tegevusvaldkonnale paremini vastab.


Keskkonnakoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Keskkonnakotta võivad kuuluda mittetulundusühingud, vabaühendused, teadus- ja õppeasutused, ülikoolid ning üksikisikud, kes tunnevad aktiivset huvi keskkonnahoidliku metsamajandamise vastu.

Sotsiaalkoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Sotsiaalkotta võivad kuuluda vabaühendused, põlisrahvaste ühendused, ametiühingud, teadus- ja õppeasutused ning üksikisikud, kes on väga huvitatud ühiskonnale kasulikust metsamajandamisest.

Majanduskoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Majanduskotta võivad kuuluda organisatsioonid ja üksikisikud, kes on metsamajandamisest, -tööstusest ja -toodetest äriliselt huvitatud. Nende seas võib olla tööstusliite, hulgimüüjaid, jaemüüjaid, kauplejaid ja sertifitseerijaid.


Keskkonnakoja liikmed

  • SA Eestimaa Looduse Fond
  • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing

Sotsiaalkoja liikmed

  • MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering
  • MTÜ Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda
  • MTÜ Maausuliste Viru Koda
  • MTÜ Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda
  • Veiko Belials
  • Heli Kiigemägi

Majanduskoja liikmed

  • Lembit Maamets
  • Heli Väinoja

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210