FSC liikmeskond ja kojad

Esindame keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke huve

Liikmeskond ja kojad (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC ühendab arvukaid organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid, keda kannustab pühendumus säästlikumale metsamajandusele.

Sarnaselt rahvusvahelisele FSC'le toimub ka FSC Eesti tegevus kolmes suures valdkondlikus kojas: keskkonna-, sotsiaal- või majanduskojas. Liikmekandidaat peab valima, millisesse neist ta soovib kuuluda, kuid mõnikord võib FSC suunata kandidaadi tema tegevusvaldkonna põhjal kõige paremini sobivasse kotta.


Keskkonnakoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Keskkonnakoda ühendab keskkonnahoidliku metsamajandamise vastu aktiivset huvi tundvaid mittetulundusühinguid, vabaühendusi, teadus- ja õppeasutusi, ülikoole ning üksikisikuid.

Sotsiaalkoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Ühiskonnale kasuliku metsamajandamise vastu kõrgendatud huvi tundvad vabaühendused, põlisrahvaste ühendused, ametiühingud, teadus- ja õppeasutused ning üksikisikud kuuluvad sotsiaalkotta.

Majanduskoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Majanduskoda hõlmab organisatsioone ja üksiksikuid, kelle ärihuvid on seotud metsamajandamise, -tööstuse ja -toodetega. Majanduskojas on näiteks tööstusliidud, hulgi- ja jaemüüjad, kauplejad ning sertijad.


Keskkonnakoja liikmed

 • SA Eestimaa Looduse Fond
 • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
 • MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Sotsiaalkoja liikmed

 • MTÜ Eesti Metsa Abiks
 • MTÜ Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda
 • MTÜ Maausuliste Viru Koda
 • MTÜ Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda
 • MTÜ Kogukonna Metsad
 • Veiko Belials
 • Heli Kiigemägi

Majanduskoja liikmed

 • Tornator Eesti OÜ
 • MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
 • NEPCon OÜ
 • BM Certification Estonia OÜ
 • Lembit Maamets
 • Heli Väinoja

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210