FSC liikmeskond ja kojad

Esindame keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke huve

Liikmeskond ja kojad (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC liikmeskond on laiaulatuslik – liikmeks võivad olla erinevad organisatsioonid, ettevõtted ja üksikisikud. Kõik liikmed peaksid olema pühendunud nii FSC eesmärkidele kui ka selle printsiipidele ja kriteeriumitele. Liikmekandidaat ütleb, millise kojaga – keskkonna-, sotsiaal- või majanduskojaga – ta tahaks liituda. Vahel juhtub võidakse kandidaat suunata ka mõnda teise kotta, mis taotleja tegevusvaldkonnale paremini vastab.


Keskkonnakoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Keskkonnakotta võivad kuuluda mittetulundusühingud, vabaühendused, teadus- ja õppeasutused, ülikoolid ning üksikisikud, kes tunnevad aktiivset huvi keskkonnahoidliku metsamajandamise vastu.

Sotsiaalkoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Sotsiaalkotta võivad kuuluda vabaühendused, põlisrahvaste ühendused, ametiühingud, teadus- ja õppeasutused ning üksikisikud, kes on väga huvitatud ühiskonnale kasulikust metsamajandamisest.

Majanduskoda

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

Majanduskotta võivad kuuluda organisatsioonid ja üksikisikud, kes on metsamajandamisest, -tööstusest ja -toodetest äriliselt huvitatud. Nende seas võib olla tööstusliite, hulgimüüjaid, jaemüüjaid, kauplejaid ja sertifitseerijaid.


Keskkonnakoja liikmed

 • SA Eestimaa Looduse Fond
 • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
 • MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Sotsiaalkoja liikmed

 • MTÜ Eesti Metsa Abiks
 • MTÜ Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda
 • MTÜ Maausuliste Viru Koda
 • MTÜ Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda
 • Veiko Belials
 • Heli Kiigemägi

Majanduskoja liikmed

 • Tornator Eesti OÜ
 • Lembit Maamets
 • Heli Väinoja

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210