FSC üleilmne strateegia aastateks 2015–2020

Peame suutma alati ajaga kaasas käia ning keskenduma väljakutsetele, mis seisavad metsade ja nendega seotud organisatsioonide ees. Aastateks 2015-2020 koostasime uue strateegilise plaani, mille ülesanne on täpsustada FSC olemust ja rolli maailma metsandussüsteemis nii, et see oleks ajakohane ja oluline.

20% aastaks 2020 (© FSC GD)© FSC GD


FSC on 20 tegutsemisaasta jooksul loonud sertimissüsteemi, mis pakub inimestele võimaluse oma tarbimise kaudu mõjutada positiivselt nii metsi kui ühiskonda laiemalt.

Tänu FSC ainulaadsele eri huvigruppe kaasavale ja konsensust väärtustavale töömudelile on arutelu vastutustundlikust metsamajandusest levimas üle maailma ning toimunud on olulisi muutusi.

Selleks, et metsamajandus õitseks, peame oma metsi kaitsma ja majandama vastutustundlikult. FSC kestlik strateegia keskendub rahvusvahelisel tasandil kolmele põhisuunale:

  • troopilised riigid;
  • hääle andmine neile, keda metsade väärmajandamine enim mõjutab (näiteks põlisrahvad, töölised, kohalikud kogukonnad, naised ja väikese suurusega metsamajandajad);
  • olemasolevate serdiomanike vajadustega arvestamine.

FSC normide ja juhtimise tugevdamine peab sündima läbi standardite otstarbekohasemaks muutmise, ühetaolise rakendamise, parema juhtimise, uute metsamajanduslahenduste väljatöötamise ja FSC turuosa suurendamise. Peame strateegiliselt oluliseks tõsta võimalikult kiirelt tarbija teadlikkuse kasvu ning ületada turutõrked luues uusi võimalusi. FSC töö ümberkujundamine peab aga lähtuma eesmärgist pakkuda maailmatasemel teenust, saavutades samal ajal tööülesannete ühtlustamise ja organisatsiooni teadmispagasi pideva arengu.

Tutvu FSC rahvusvahelise strateegiakavaga aastateks 2015–2020 (inglise keeles).

Strateegiakava on n-ö elav dokument, mida FSC direktorite nõukogu vastavalt tegevuste kulgemisele uuendab. Uuendustega kursis olemiseks võite seda lehte aeg-ajalt uuesti külastada.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210