FSC üleilmne strateegiakava 2015–2020

FSC üleilmne strateegiakava 2015–2020 täpsustab FSC olemust ja rolli maailma metsandussüsteemis, et organisatsiooni suund vastaks probleemidele, mis seisavad maailma metsade ja nendega seotud huvirühmade ees.

20% aastaks 2020 (© FSC GD)© FSC GD


20 tegutsemisaasta jooksul on FSC loonud sertifitseerimissüsteemi, mis rakendab turuhoobasid, pakkudes inimestele võimalust avaldada oma ostuotsustega metsale ja ühiskonnale positiivset mõju.  Oma ainulaadse juhtimismudeliga on ta kujundanud ülemaailmset arutelu jätkusuutliku metsamajandamise määratlemiseks. See on toonud valdkonda suuri muudatusi ning positiivseid tulemusi metsadele ja nendest sõltuvatele inimestele.

Kahjuks on mitmel pool maailmas endiselt suuri metsadega seotud probleeme -

mistõttu peame olema jõulisemad, tugevamad ja mõõdetavalt tulemuslikumad.

Sellepärast näebki strateegiakava ette rohkem kui kahekordistada 2020. aastaks FSC osa maailma metsasaaduste turul ehk saavutada 20% turuosa.

Siht aastaks 2020 on olla suunaandja - FSC on parema metsamajandamise ja turu ümberkujundamise peamine katalüsaator ja otsustav jõud, mis suunab maailma metsandust jätkusuutliku kasutamise, kaitse, taastamise ja kõigi osaliste austamise poole. Sihile jõudmine eeldab, et aastaks 2020 täidetakse eesmärk, mille kohaselt kasutab FSC sertifitseerimist 20% maailma metsandusturust.

Strateegiakava on panus FSC sertifitseerimissüsteemi parandamisse ning väljendab püüdu kasutada eesmärkide täitmiseks FSC ainulaadset konsolideerimisvõimet uuel viisil. Rõhk on FSC sertifitseerimise osatähtsuse suurendamisel troopikamaades ning sõnaõiguse andmisel neile, keda metsade väärmajandamine kõige rohkem mõjutab: põlisrahvastele, töötajatele, kogukondadele, naistele ja väikemetsamajandajatele, rahuldades samas praeguste sertifikaadiomanike vajadusi.

Kolm strateegiat, millest kava koosneb, teadvustavad kahte FSC peamist töövaldkonda – norme ja standardeid ning FSC turuasendit – ning organisatsioonis vajalikke muudatusi, et jõuda nendes kahes valdkonnas tipptulemusteni.

Strateegiakava kolm põhilist suunda ongi FSC normide ja juhtimise tugevdamine, muutes standardid otstarbekohasemaks, saavutades ühetaoline rakendamine, täiustades juhtimist ja töötades välja uued metsamajanduslahendused, FSC turuosa suurendamine, muutes kiiresti tarbijate eelistusi, ületades turutõrked ja luues turul uusi võimalusi ning FSC töö ümberkujundamine, ühtlustades tööülesanded, pakkudes maailmatasemel teenust ja arendades organisatsiooni teadmistepagasit.

Allpool on viide strateegiakava ingliskeelsele versioonile.

Strateegiakava on n-ö elav dokument, mida FSC direktorite nõukogu vastavalt tegevuste kulgemisele uuendab. Uuendustega kursis olemiseks võite seda lehte aeg-ajalt uuesti külastada.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210