Juhtimine

Lähtub osalusest, demokraatiast ja võrdsusest

Meie juhtimisstruktuur (© FSC A.C.)© FSC A.C.


FSC'd juhivad liikmed, kellel kõigil on võrdne kaal nii organisatsiooni arengu, standardite, töökorraldamise ja poliitikate ehitamisel.

FSC tegevust suunavad mitmed eri osapooled – vabaühendused, ettevõtted ja ametiasutused. Liikmete seas on neid, kes esindavad keskkonnakaitset ja ühiskondlikke teemasid, aga ka neid, kes seisavad puidutööstuse ja metsandussektori huvide eest. Võrdselt otsustavat kaalu omavad põlisrahvad, metsaühistud, jaemüüjad, tootjad, sertifitseerijad, metsaomanikud ja mitmed teised olulised osapooled.

FSC's on kahte tüüpi liikmeid – organisatsoonid (näiteks metsaettevõtted, keskkonnaorganisatsioonid jt) ja eraisikud (näiteks teadlased, üliõpilased ja aktivistid).


Unikaalne võrdsust ja mitmekülgsust väärtustav juhtimine

FSC'd juhib kolm koda: keskkonnakoda, sotsiaalkoda ja majanduskoda. Iga liige kuulub ühte kotta ning kolm temaatilist koda töötavad jätkusuutliku metsamajanduse nimel koos. Kuna FSC on ülemaailmne organisatsioon, jaotuvad kojad veel ka piirkonniti: põhja- ja lõuna alamkojaks.

FSC on demokraatlik ja konsensust otsiv organisatsioon. Igale kojale kuulub 33,3% kõikidest otsustavatest häältest, alamkodadel on kummalgi 50% häältest. Selline jaotus tagab, et eri huvigruppide mõjuvõim jaguneb võrdselt ning tagab FSC arengus tasakaalu.

Organisatsiooni juhtimisel on FSC's kolm tasandit: üldkogu, juhatus ja peadirektor


ÜLDKOGU

Üldkoosolek 2014, Hispaania (© FSC GD / Juan López)© FSC GD / Juan LópezÜldkoosolek 2014, Hispaania

FSC liikmete rahvusvaheline üldkogu koguneb iga kolme aasta tagant, et langetada olulisi otsuseid. Üldkoosolekul käsitletav teemadering tuleb liikmetelt, mida kohapeal ühiselt arutatakse ja seejärel otsuste vastuvõtmiseks hääletusele pannakse. Kõikide kodade esindajate häältel on võrdne kaal.

JUHATUS

Üldkoosolek 2014, Hispaania (© FSC GD / Juan López)© FSC GD / Juan LópezÜldkoosolek 2014, Hispaania

FSC juhatus vastutab kõigi liikmete ees ja koosneb 12 valitud esindajast. Igast temaatilisest kojast valitakse neli esindajat nelja-aastaseks perioodiks.

PEADIREKTOR

FSC peadirektor Kim Carstensen (© FSC GD)© FSC GDFSC peadirektor Kim Carstensen

Peadirektor juhib organisatsiooni FSC peakorterist Bonnist, Saksamaalt ja vastutab igapäevase juhtimise eest.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210