Juhtimine

Osalus, demokraatia ja võrdsus


FSC-d juhivad liikmed, kellel kõigil on võrdne kaal organisatsiooni arengus ning standardite, töökorralduse ja poliitikate loomisel.

FSC tegevust suunavad vabaühendused, ettevõtted ja ametiasutused. Liikmete seas on neid, kes esindavad keskkonnakaitset ja ühiskondlikke teemasid, aga ka neid, kes seisavad puidutööstuse ja metsandussektori huvide eest. Võrdselt otsustavat kaalu omavad põlisrahvad, metsaühistud, jaemüüjad, tootjad, sertijad, metsaomanikud ja mitmed teised olulised osapooled.

FSC-s on liikmeteks on nii organisatsioonid (näiteks metsaettevõtted, keskkonnaorganisatsioonid jt) kui ka eraisikud (näiteks teadlased, üliõpilased ja aktivistid).


Unikaalne võrdsust ja mitmekülgsust väärtustav juhtimine

(© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC-d juhib kolm koda: keskkonnakoda, sotsiaalkoda ja majanduskoda. Iga liige kuulub ühte kotta ning kolm temaatilist koda töötavad jätkusuutliku metsamajanduse nimel koos. Kuna FSC on ülemaailmne organisatsioon, jaotuvad kojad veel ka piirkonniti: põhja- ja lõuna alamkojaks.

FSC on demokraatlik ja konsensust otsiv organisatsioon. Igale kojale kuulub 33,3% kõikidest otsustavatest häältest, koja mõlemale alamkojale kuuluvad pooled hääled koja häältest. Selline jaotus tagab, et eri huvigruppide mõjuvõim jaguneb võrdselt ning tagab FSC arengus tasakaalu.

Organisatsiooni juhtimisel on FSC-s kolm tasandit: üldkogu, juhatus ja peadirektor


ÜLDKOGU

Üldkoosolek 2014, Hispaania (© FSC GD / Juan López)© FSC GD / Juan LópezÜldkoosolek 2014, Hispaania

FSC liikmete rahvusvaheline üldkogu koguneb iga kolme aasta tagant. Üldkoosolekul käsitletav teemadering tuleb liikmetelt, mida kohapeal ühiselt arutatakse ja seejärel otsuste vastuvõtmiseks hääletusele pannakse. Kõikide kodade esindajate häältel on võrdne kaal.

JUHATUS

Üldkoosolek 2014, Hispaania (© FSC GD / Juan López)© FSC GD / Juan LópezÜldkoosolek 2014, Hispaania

FSC juhatus vastutab kõigi liikmete ees ja koosneb 12 valitud esindajast. Igast temaatilisest kojast valitakse neli esindajat nelja-aastaseks perioodiks.

PEADIREKTOR

FSC peadirektor Kim Carstensen (© FSC GD)© FSC GDFSC peadirektor Kim Carstensen

Peadirektor juhib organisatsiooni FSC peakorterist Bonnist, Saksamaalt ja vastutab igapäevase juhtimise eest.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210