Juhtimine

Lähtub osalusest, demokraatiast ja võrdsusest

Meie juhtimisstruktuur (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC on rahvusvahelise liikmeskonnaga organisatsioon, mida juhivad selle enda liikmed. Liikmed võivad esindada mõnda organisatsiooni (vabaühendust, ettevõtet, ametiasutust jne) või üksikisikut.

FSC liikmed on väga erineva taustaga. Nende hulka kuuluvad keskkonnakaitse ja ühiskonnaga tegelevad vabaühendused, puidutööstuse esindajad, metsandus- ja põlisrahvaste organisatsioonid, kogukondlikud metsaühistud, jaemüüjad, tootjad, metsanduse sertifitseerijad, metsaomanikud ning teised huvitatud pooled.

Iga liige avaldab soovi astuda ühte kolmest kojast – keskkonna-, sotsiaal- või majanduskotta – mis on omakorda jagatud põhja ja lõuna alamkojaks. Igale kojale kuulub 33,3% kõikidest häältest ning iga koja sees on põhja ja lõuna alamkojal 50% häältest. Seeläbi saab eri huvigruppide ja majandusjõudude mõjuvõimu võrdselt jaotada.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210