FSC üleilmne strateegia aastateks 2015–2020


FSC-l on kehtiv strateegiline plaan aastateks 2015-2020, mille ülesanne on täpsustada FSC olemust ja rolli maailma metsandussüsteemis, et see oleks kaasaegne ja oluline.

FSC on 20 tegutsemisaasta jooksul loonud sertifitseerimissüsteemi, mis pakub inimestele võimaluse oma ostuotsuste kaudu mõjutada positiivselt nii metsi kui ühiskonda laiemalt.

Selleks, et metsamajandus õitseks, peame oma metsi kaitsma ja majandama vastutustundlikult. FSC kestlik strateegia keskendub rahvusvahelisel tasandil kolmele põhisuunale:
● troopilised riigid;
● hääle andmine neile, keda metsade väärmajandamine enim mõjutab (näiteks põlisrahvad, töölised, kohalikud kogukonnad, naised ja väikese suurusega metsamajandajad);
● olemasolevate sertifikaadi kasutajate vajadustega arvestamine.

Peame strateegiliselt oluliseks tõsta võimalikult kiiresti tarbija teadlikkuse kasvu ning uusi võimalusi luues ületada turutõrked. FSC töö ümberkujundamine peab aga lähtuma eesmärgist pakkuda maailmatasemel teenust, saavutades samal ajal tööülesannete ühtlustamise ja organisatsiooni teadmiste pagasi pideva arengu.


Tutvu FSC rahvusvahelise strateegiaga aastateks 2015–2020 (inglise keeles).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210