FSC visioon ja missioon

Jääme oma lubadustele kindlaks 

Visioon ja missioon (© FSC A.C.)© FSC A.C.


Keskkonnahoidlik

Keskkonnahoidlik metsandus tähendab seda, et metsa raiumisel ja muude metsasaaduste ülestöötamisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ja looduslikke protsesse.

Ühiskonnale kasulik

Ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa kestvatest hüvedest, innustades kohalikke elanikke metsaressurssi säilitama ja seda pikaajaliselt majandama.

Majanduslikult elujõuline

Majanduslikult elujõuline metsandus tähendab seda, et metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades. Kasumlikkuse vajadust ja vastutustundlikku metsamajandust saab püüda tasakaalustada, kui kõiki metsatooteid ja -teenuseid turustada parima hinnaga.

Meie visioon ehk tulevikunägemus

Maailma metsi kasutatakse selleks, et teostada praeguse põlvkonna ühiskondlikke, ökoloogilisi ja majanduslikke õigusi ning et täita nende vastavaid vajadusi, sealjuures tulevaste põlvkondade õigusi riivamata ja vajadusi kahjustamata.

Meie missioon ehk eesmärk

FSC aitab maailma metsi majandada keskkonnahoidlikult, ühiskonnale kasulikult ja majanduslikult elujõuliselt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210