(© FSC Estonia)© FSC EstoniaFSC metsamajandamise standard on põhimõtete ja nõuete kogu, millest tuleb lähtuda keskkonnahoidlikul, ühiskonnale kasulikul ja majanduslikult elujõulisel metsamajandamisel. 10 printsiibi järgimist praktikas mõõdetakse 70 kriteeriumi järgi.


Standardid tulevad appi seal, kus riikide seadusandlusest valdkonna reguleerimisel puudu jääb – nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Vajadus luua seadusandlust täiendavaid standardeid tuleb sageli ka ühiskondlikust ootusest (näiteks tarbijakäitumine ja -teadlikkus jne) ning vajadusest olla enda tarbimisvalikutes informeeritud. Standardite eesmärk on panna paika parimad praktikad ja tavad.


Samas ei ole maailm ühesugune, rääkimata metsadest. Seepärast kohandatakse iga rahvusvahelist metsamajandamise standardit lähtudes riigi või piirkonna õiguslikest, ühiskondlikest ja geograafilistest eripäradest. Täpsemat infot riiklike metsamajandamise standardite kohta saab lugeda siit. Kui riigil on olemas kohalikele oludele vastav FSC metsamajandamise standard, saab selle alla laadida ka vastava riigi FSC kontori kodulehelt.

Kuigi kohalikud olud on alati erinevad, tagab FSC stabiilsuse ühtsetest põhimõtetest ja nõuetest kinnipidamine. Need kehtivad iga metsatüübi ning valdkonna puhul, millele sertifikaati taotletakse. Standardit saab kasutada metsaalade ja erinevate ökosüsteemide sertifitseerimiseks kogu maailmas, sõltumata kohalikust kultuurist, poliitilisest või seadusandlikust kontekstist.

Lihtsustatult:

  • Rahvusvaheline FSC paneb paika koos huvirühmadega vastutustundliku metsamajandamise põhimõtted ja nõuded;
  • Kohalik FSC kontor töötab koos kohalike huvirühmadega välja kohandatud FSC metsamajandamise standardi;
  • Rahvusvaheline FSC kinnitab kohalikult kokkulepitud standardi;
  • Sertifikaati väljastavad FSC poolt akrediteeritud partneritena sõltumatud sertifitseerimisasutused. Loe erinevate sertide ja sertimise lähemalt kohta siit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210