FSC kaubamärgi tugiprogramm

Et anda tarbijale kindlustunne

Kaubamärgi tugi (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC kaubamärgid annavad tarbijale kindlustunde selle suhtes, et ostetud toode pärineb vastutustundlikust allikast. 

FSC kaubamärkide järgi leiab tarbija üles tootjad, kes aitavad kaasa metsade kaitsele, on ühiskonnale kasulikud ja innustavad turuosalisi metsa paremini majandama. Seega on FSC kaubamärgid kogu FSC süsteemis keskse tähtsusega.


Selleks, et kaubamärke saaks lihtsaminikasutada, on FSC loonud spetsiaalse kaubamärgi tugiprogrammi. 

FSC-l on kolmregistreeritud kaubamärki:

  • initsiaalid FSC®
  • nimi Forest Stewardship Council®
  • linnukese ja puuga logo

FSC süsteemi terviklikkus ja usaldusväärsus sõltub täiel määral sellest, kas meie kaubamärke kasutatakse õigesti.

Me oleme välja töötanud põhjaliku süsteemi, mille alusel anname loa FSC kaubamärkide kasutamiseks ja uurime väga hoolikalt kõiki kaubamärkide kasutamise nõuete rikkumisi. FSC kaubamärkide kasutamiseks tuleb meilt luba saada.

Lubatud kasutuse korral antakse kaubamärgi kasutajale ainulaadne litsentsikood. Selle põhjal saab otsida kasutajaid, kellel: 

Lisateavet kaubamärkide kasutamise kohta saate siit.

Palun teatage meile alati koheselt võimalikust FSC kaubamärgi väärkasutamisest. Loe lähemalt siit.

FSC linnukese ja puuga logo (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC linnukese ja puuga logo

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210