FSC tootemärgis

Kinnitab toote päritolu vastutustundlikest allikatest

FSC tootemärgis (© FSC UK)© FSC UKFSC märgis puidul, puittootel (sh puidukiust valmistataval tootel, nagu paberil) või muul metsast pärineval tootel garanteerib, et toode pärineb kas vastutustundlikult majandatud metsast või on toodetud kasutades tarbija-järgseid jäätmeid ehk on ringlussevõetud materjalidest.


FSC tootemärgised sisaldavad olulist informatsiooni nii tootja kui ka toote enda kohta. Näiteks saab märgisel oleva litsentsikoodi järgi tootja tuvastada ja kontrollida, kas sertifikaat kehtib või mitte. Samuti võib märgiselt leida info selle kohta, kas toode on täielikult või osaliselt FSC sertifitseeritud materjalist, kas sertifitseeritud materjalist on toode ise või selle pakend jne.

FSC tootemärgise elemendid

FSC märgise elemendid (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC tootemärgisel on enamasti palju erinevaid elemente, mis annavad erinevat teavet. Tavalisel tootemärgisel on FSC linnukese ja puuga logo, FSC kodulehe aadress, toote liigitus (100%, MIX, ringlussevõetud), väide (nt "Puit vastutustundlikest allikatest" või "Paber vastutustundlikest allikatest") ja litsentsikood (FSC® C######).

100%

FSC 100% (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC 100% märgis tootel tähendab, et kogu selle toote valmistamiseks kasutatud toore on pärit FSC sertifitseeritud metsadest, mille puhul on auditeerimisega tagatud vastavus FSC metsamajandamise standardile.

MIX

FSC MIX (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC MIX märgis tootel tähendab, et segatud on erinevat toormaterjali. MIX märgisega toodetes on erinevad kombinatsioonid FSC sertifitseeritud materjalist ning kontrollitud ja/või ringlussevõetud materjalist.

RECYCLED

FSC RECYCLED (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC RECYCLED märgis tootel tähendab, et selle valmistamiseks on kasutatud ringlussevõetud materjale, mis võivad olla nii tarbijajärgseid (nt vanapaber) kui ka -eelseid (nt trükikodade toodangu ülejäägid) jäätmeid.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210