Uudisruum

Monday, 21 November 2016
Kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria riskihinnangu avalikustamine

Konsultatsioon (© FSC GD)© FSC GD

Eesti FSC annab teada, et on algatanud FSC kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria Eesti riskihinnangute eelnõude avalikustamise, mis kestab kuni 21.12.2016.


FSC kontrollitud puidu süsteemis on kesksel kohal puidu päritolumaa või -piirkonna riskihinnang. Kui FSC tarneahela sertifikaadiga ettevõte ostab puitu sertifitseerimata tarnijalt, tuleb järgida riskihinnangut, et välistada vastuolulise puidu sattumine FSC kaubamärgi alla. Kui hankepiirkonna jaoks on koostatud ja kinnitatud riiklik riskihinnang, on see kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kes soovivad piirkonnast pärinevat materjali kontrollitud puidu tarneahela standardi alusel kasutada.

Kui riskihinnangust selgub, et piirkonna risk on kõigis kategooriates madal, ei rakendu ettevõttele lisakohustusi. Kui aga madalat riski ei ole võimalik tõendada, peab ettevõte määratletud riskiga hinnatud kategooriast lähtudes läbi viima eritoiminguid ehk rakendama kontrollmeetmeid (nt lisakontroll dokumentidele või süsteemsed väliauditid), et välistada vastuolulise materjali sattumine FSC märgisega tootesse. Samuti peab ettevõte veenduma, et kontrollmeetmed on sealjuures ka mõjusad.

Palume kõigil asjaomastel FSC huvirühmadel tutvuda kontrollitud puidu 3. ja 4. kategooria Eesti riskihinnangute eelnõudega ning soovi korral esitada oma tagasiside ja kommentaarid. Rohkem informatsiooni leiate meie vastavalt veebilehelt.

Lisainformatsiooni saamiseks palume saata kiri aadressil info [at] ee.fsc.org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210