Uudisruum

Friday, 17 March 2017
Eesti FSC otsib standardi töörühma uusi liikmeid

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

Kandideerimise tähtaeg 31. märts 2017.


Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamine on jõudmas teise järku - 25. märtsil lõpeb standardi esimese eelnõu avalikustamisperiood ning standardi töörühm asub laekunud kommentaare läbi vaatama ja standardisse vajalikke muudatusi sisse viima.

Sellega seoses otsime standardi töörühma sotsiaalkotta kahte uut liiget. Kuivõrd eesmärk töörühma igas kojas on katta võimalikult palju erinevaid huvisid, otsime järgmise profiiliga liikmeid –

  • liiget, kes oleks seotud kohalike kogukondadega või kohalike omavalitsustega;
  • liiget, kes oleks seotud metsade rekreatsiooniliste väärtustega.

Digiallkirjastatud avaldused palume esitada hiljemalt 31. märtsil 2017 aadressil standard [ät] ee . fsc . org.

Standardi töörühma kandideerimise avalduse, standardi töörühma töökorra ning täiendavat teavet standardi koostamise kohta leiate siit. Samast leiate ka ülejäänud standardi töörühma liikmete nimekirja ning standardi koostamise orienteeruva ajakava.

Standardi töörühm on Eesti FSC ja rahvusvahelise FSC poolt ametlikult kinnitatud töörühm, mille eesmärgiks on koostada FSC nõuetega kooskõlas ja FSC põhimõtetele vastav FSC metsamajandamise standard, mis hakkab kehtima Eesti Vabariigi territooriumil. Standardi töörühma liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ning seda ei tasustata.

Lisateabe saamiseks saatke palun kiri e-posti aadressil standard [ät] ee . fsc . org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210