Uudisruum

Monday, 26 February 2018
FSC Eesti ja Baltikumi tegevjuht valiti Euroopa piirkonna juhtrühma

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

FSC Eesti ja Baltikumi tegevjuht Indrek Talpsep valiti rahvusvahelise FSC Euroopa piirkonna juhtrühma, mis koordineerib Euroopa strateegiate ja tööplaanide loomist, teeb ettepanekuid uuteks algatusteks ning aitab jagada raha piirkondlikeks tegevusteks.


Juhtrühma kuulub lisaks Talpsepale veel neli inimest. Igal juhtrühma liikmel on oma vastutusala. Talpsepa juhtida on tegevusvaldkond, mis kannab nime “Fit for Purpose Normative Framework” ja tegeleb FSC standardite jm dokumentidega – täpsemalt nende lihtsamini kättesaadavamaks, kasutatavaks ja kohalikke olusid paremini arvestavaks muutmisega.

“Lihtsustatult on minu eesmärk see, et meie normatiivne raamistik oleks paindlikum, vastaks sertifikaadiomanike vajadustele ja ootustele. Soovime ka, et auditid oleksid riskipõhised ja et metsaomanikud oleksid senisest enam FSC-ga seotud,” selgitas Talpsep.

“Kuivõrd Euroopa on FSC süsteemis kõige enam arenenud ja samas ka väga mitmekülgne piirkond, siis on ühist keelt ja lähenemist aeg-ajalt raske saavutada. Minu ülesanne on selles valdkonnas seda ühtsust tekitada, regiooni arengule kaasa aidata ja suunata rahvusvahelise FSC otsuseid meie regioonile sobivas suunas,” lausus Talpsep.

Talpsepa sõnul Eestil otseselt lisandväärtust pakkuda ei ole ja juhtrühmas tuleb tegutseda ühishuve arvestades.

“Valituks osutumine on eelkõige persoonipõhine, niiöelda isiklik usalduskrediit, aga teisalt näitab see ka Baltikumi kui regiooni tähtsuse kasvu ning selle tunnustamist teiste Euroopa kolleegide poolt,” täiendas Talpsep.

Juhtrühma liikmelisus on kahe-aastase tähtajaga. Piirkonna strateegiline juhtrühm on FSC-s esmakordne ning Eestist ega Baltikumist ei ole varem teistes sarnastes strateegilistes meeskondades esindajaid olnud.

Juhtrühma tööd juhib FSC Euroopa regiooni direktor, Anand Punja ning lisaks kuuluvad sinna Talpsepa kõrval veel Rootsi FSC tegevjuht, Lena Dahl, Prantsusmaa FSC tegevjuht, Aurélien Sautière ning Suurbritannia FSC tegevjuht, Rosie Teasdale.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210