Uudisruum

Thursday, 17 January 2019
FSC hakkab kasutama uut andmetöötluse tööriista OCP asemel

Falcon announcement (© NASA)© NASA

FSC on jätkuvalt keskendunud digitaalsetele lahendustele, mis pakuvad meie huvirühmadele suurimat väärtust, ning me anname teada tööriistast Falcon, mis aitab serdiomanikel tehingu vastavustõendamiseks andmed valmis seada. Falcon avaldatakse 2019. aasta veebruari lõpus.


Samaaegselt saadame erru hetkeversiooni Online Claims Platform (Online müügiväidete platvorm) tarkvarast. Kasutajatugi töötab kuni 2019. aasta mai lõpuni.

FSC pakub uut tööriista nimega Falcon, millega kontrollida tehingu vastavustõendamise andmete töötlust. Tööriist on välja töötatud põhinedes kasutajate kogemustele viimase kahe aasta jooksul seoses FSC tehingu vastavustõendamisega ja on mõeldud tehingu vastavustõendamise administratiivse koormuse vähendamiseks serdiomanikele ja sertijatele. 2019. aasta veebruari lõpuks on plaanitud Falcon’i beetaversiooni avalikustamine.

Samaaegselt FSC annab teada, et lõpetatakse FSC Online Claims Platform’i (OCP) kasutamine. Jätkame kõikide aktiivsete kasutajate toetamist kuni 2019. aasta mai lõpuni ja aitame aktiivselt kasutajaid üleminekul Falcon tööriistale. Soovi korral abistame kasutajaid juurdepääsuga, et arhiveerida oma teavet OCP pensionile minevale versioonil.

Michael Marus, globaalne infojuht ja rahvusvahelise FSC IT juht, kommenteerib samaaegsest Falcon’i avalikustamisest ja OCP hetkeversiooni erru saatmisest:

“Me oleme tugevalt pühendunud visioonile tugevamast FSC süsteemist, mida toetavad tehnoloogilised lahendused, see viis meid OCP väljaarendamiseni. Samas mõistame, et OCP ei ole enam sünkroonis meie serdiomanike praeguste vajadustega ega meie kaasaegse digitaaltehnoloogia teenuste tegevuskavaga.

Paljud serdiomanikud, nii suured kui ka väiksed, otsivad abi blockchain-ist inspireeritud süsteemidest, et tõendada enda müügiväiteid kaubagruppide vahel, samal ajal teised otsivad tööriistu, mis aitavad neil üles seada ja hooldada enda tarneahela serti lihtsal viisil algusest lõpuni.

FSC-s me teame, et digitaalsed lahendused ja tööriistad tugevdavad FSC-d ja otseselt toetavad meie huvirühmade vajadusi.”

Ta jätkab: “Falcon on esimene väike ja lihtne samm tööriistade poole, mis põhinevad meie kasutajate vajadustel. Selle eesmärgiks on vähendada tehingu vastavustõendamise administratiivset koormat, võttes ette andmete kogumise protsessi suurima probleemi: serdiomanike poolt esitatud Exceli tabelites on tihti kogemata tehtud vormistamise vigu. Nende vigade tõttu need Exceli tabelid käivad edasi ja tagasi serdiomaniku, audiitori ja ASI vahel. Falcon kõrvaldab selle probleemi.”

Selleks, et leevendada kõikide osapoolte vormistamise vigadest tekkinud administratiivset koormat, pakub FSC tööriista Falcon, mis oleks abiks neile, kellel on vaja tuge enda esitatud andmete vormi ja ühtluse kontrollimisel, seeläbi vältides hilisemate vigade tõttu edasi-tagasi dokumentide esitamist.

Falcon on lihtne Exceli vormindamise tööriist, mida kasutatakse kohalikus võrgus ega hõlma endas vajadust andmete üleslaadimist pilve või väljaspoole ettevõtte tulemüüre. Falcon pakub FSC serdiomanikule võimalust valmistuda tehingu vastavustõendamiseks, võimaldades serdiomanikul lihtsasti kontrollida enda tehingu vastavustõendavuse Exceli tabeleid enne audiitorile saatmist.

Täiustatud tööriistad kavandatud 2019. aastaks

2019. aastal sihib FSC katsetada blockchain lahendust eesmärgiga dramaatiliselt vähendada maksumust ja tugevdada FSC müügiväidete terviklikkust. Me usume, et esile tõusvaid tehnoloogiaid nagu blockchain saab kasutada viisidel, mis laiendavad sertimise ulatust väikeste ja keskmiste ettevõteteni.
Kui soovite sellest rohkem teada saada, julgustame teid jälgima meie LinkedIn gruppi nimega “FSC Digital Innovations”.

Falcon’i kohta saab rohkem lugeda siit.

OCP errusaatmisest saab rohkem lugeda siit.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210