Uudisruum

Friday, 21 December 2018
FSC ja Stora Enso ühendavad jõud strateegilise partnerlusega

Jätkusuutlik metsamajandamine hoiab metsa tervist ja viljakust, aitab võidelda globaalse soojenemisega ja kaitseb elurikkust. (© Stora Enso)© Stora Enso

FSC ja Stora Enso allkirjastasid rahvusvahelise partnerluslepingu, millega loodi alus pikaajalisele strateegilisele koostööle jätkusuutliku metsanduse arendamiseks ja edendamiseks.


20. detsember 2018, Bonn – FSC ja Stora Enso teatasid täna uuest partnerlusleppest, mille eesmärgiks on suurendada FSC sertimist, eriti väikeste ja keskmiste erametsaomanike hulgas Põhjamaades, Baltimaades ja üle Euroopa. Sihiks on suurendada FSC serditud puidu pakkumist. Partnerluse raames tehtav töö muudab FSC serdi kättesaadavamaks, lihtsamini rakendatavaks ja edendatavaks üle väärtusahelate, kus Stora Enso tegutseb. Leping allkirjastati 17. detsembril ja hõlmab kolme aasta pikkust ajavahemikku alates jaanuarist 2019. Esimesel aastal keskendutakse Põhjamaadele.

“Me töötame aktiivselt koos enda huvirühmadega, et edendada jätkusuutliku metsamajandamist,” räägib Noel Morrin, Stora Enso jätkusuutlikkuse asepresident. “Stora Enso kui tarbijakeskne, taastuvate materjalide ettevõtte, soovib vastu tulla enda klientide FSC serditud toodete vajadusele.”

Stora Enso on FSC liige alates 1999. aastast ning tänu sellele on neil vastutustundliku metsamajandamise põhimõtete edendamise pikaajaline koostöö kogemus FSC’ga. Uus strateegiline partnerlus toetub sellele kogemusele, et keskenduda rohkem peamistele FSC tegevuste aspektidele nendes riikides, kus mõlemad organisatsioonid on aktiivselt esindatud. Koostöö sihiks on välja arendada ja edendada metsa sertimist kui peamist tööriista, millega parandada metsade heaolu ning samal ajal võimaldada suurenenud pakkumist ettevõtetele, kes tahavad FSC serditud materjali.

“Meie missiooni eduks on hädavajalik lahenduste, millega pääseda ligi vastutustundlikutele turgudele läbi FSC sertimise, täiustamine väikestele ja keskmistele metsaomanikele. Stora Ensoga koos töötamine annab meile võimaluse suurendada meie kaasatust ja võimaldada paremat tuge suuremale ja mitmekesisemale erametsaomanike grupile, võimaldades neil FSC serti rakendada enda metsades sobilikult,” räägib Kim Carstensen, FSC peadirektor.

Stora Enso aktiivselt edendab kõiki peamisi metsasertimise süsteeme ja on pühendunud vastutustundliku puidu ja kiude hankimisele ainult jätkusuutlikult majandatud metsadest ja puiduistandikest. 2017. aastal Stora Enso tehased võtsid vastu 37,5 miljonit kuupmeetrit puitu, millest arvestatav osa tuli erametsaomanikelt.

Metsahoolekogust (FSC-st)

Metsahoolekogu (FSC) on üleilmne valitsusväline organisatsioon, pühendunud maailma metsade keskkonnasäästliku, sotsiaalselt kasuliku ja majanduslikult jõuka majandamise edendamisele. FSC loodi 1993. aastal, et aidata tarbijatel ja ettevõtetel tunda ära tooteid pärit hästi majandatud metsadest ning luua metsade sertimise standardid, pakkudes usaldusväärset kontrolli puitu ja puidutooteid ostvatele isikutele. Hetkel on 200 miljonit hektarit ja üle 35 000. ettevõtte üleilmselt serditud FSC standardite põhjal. Lisateavet leiab www.fsc.org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210