Uudisruum

Sunday, 02 June 2019
Loe värsket ÜRO analüüsi kliimamuutuste ja metsanduse kohta!

Puitmajad (© FSC Eesti)© FSC Eesti

Kas teadsid, et puidu kasutamine ehitussektoris vähendab oluliselt kasvuhoonegaaside hulka? ÜRO Metsandusfoorum avalikustas märtsis kokkuvõtte metsanduse mõjust kliimamuutustele. Uuringus toodi esile näiteks ka see, et puidu kasutamine ehituses on betoonist, tellisest ja mitmetest teistest materjalidest oluliselt kliimasäästlikum.


Analüüsis võrreldakse erinevaid uuringuid ja andmeid ning käsitletakse nii energiatööstust, puidutööstust, põllumajandust kui mitmeid teisi metsaga seotud teemasid.

Metsad mängivad kliima reguleerimisel olulist rolli mitmel erineval moel. Hinnanguliselt on alates 1750. aastast metsad sidunud ligi poole planeedil tekkinud süsihappegaasidest, mistõttu metsade roll nn kasvuhoonegaaside vähendamisel ülioluline. Uuringus rõhutatakse ka, et säästlikul metsamajandamisel on ülioluline roll kliimamuutuste vastu võitlemiseks, sest lisaks kliimale mõjutavad metsad ka näiteks sademeid, veevarusid, kohalikku kliimat jpm. Säästliku metsamajandamise tulemusel võivad metsad täielikult taastuda.

Kliimamudeldajad prognoosivad, et laiaulatuslik metsaraie võib vähendada teatud piirkondades sademete hulka kuni 30 protsenti. See omakorda toob kaasa aeglasema metsa taastumise, põuad ja laastavad metsatulekahjud.

Uuringus tuuakse esile ka soovitusi, kuidas probleemi vähendada ja näiteks esitletakse andmeid, kuidas puidu kasutamine ehitussektoris on materjalina oluliselt säästlikum kui näiteks tellis, betoon või klaas. Tähtis on seejuures pikaajaliste ja kvaliteetsete puittoodete kasutamine.

“Mitmed uuringud on viidanud, et mitte-puittoodete asendamine puidupõhiste toodetega on kliimasäästlikum. 2004. aastal avaldatud uuring esitleb, et betooni või tellise asendamine puiduga ehitussektoris vähendaks CO2 eraldumist 0,7-1 tonni võrra kuupmeetri kohta,” kirjutatakse ÜRO Metsandusfoorumi analüüsis.

Kui asendada toote pakendites puiduga näiteks klaas, plastik või metall, on samuti võimalik kasvuhoonegaaside eraldumist oluliselt vältida.

Tutvu uuringu ingliskeelse täispika versiooniga siin.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210