Uudisruum

Monday, 03 June 2019
Kas Eesti saab lõpuks FCS vastutustundliku metsanduse standardi?

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

Hilissügiseks on oodata uut FSC standardit, mis aitab meie metsasid majandada senisest jätkusuutlikumalt. Keskkonnaorganisatsioone, metsaettevõtteid ja kogukondi esindavatest spetsialistidest koosnev grupp on standardiga töötanud pikalt ning praegu hindab eestlaste tööd rahvusvahelise FSC standardiosakond.


FSC Eesti tegevjuht Indrek Taplsep ütleb, et jätkusuutlikkus tähendab nii majanduslikku kui keskkondlikku jätkusuutlikkust, mis arvestab ka kogukondlike huvidega. Eestis on kogukondlikud huvid seotud näiteks looduslike pühapaikade ehk hiitega, kus FSC standardi järgi metsa majandada ei tohi. Majanduslik jätkusuutlikus tähendab, et metsast ja metsamajandusest on siiski võimalik teenida tulu moel, mis ei hävita metsi ja metsakooslusi, vaid tagab nende säilimise ka tulevikus.

Keeruline protsess, et tagada parim tulemus

FSC rahvusliku vastutustundliku metsanduse standardi kehtestamine on keeruline protsess, mis eeldab nii kõrgetele kvaliteedinõuetele vastamist kui ka erinevate, sageli vastandlikel seisukohtadel olevate osapoolte, kokkulepet. Eesmärk on tuua kokku metsaettevõtjad ja -töösturid, keskkonnaaktivistid ja kogukonnad, et leida parim lahendus, kuidas koos toimida.

"Praegu vaatavad Eesti esitatud standardi ettepanekut rahvusvahelise FSC standardiosakond ja välised hindajad. Nende esmase tagasiside peaksime saama mai lõpuks ning juunikuusse planeerime Eesti standardi töörühma koosolekut, et vajadusel standardisse veel viimaseid täpsustusi sisse viia. Rahvusvahelise kvaliteedimärgi saamine tähendab, et võib ette tulla veel täpsustusi ja täiendusi, aga loodame standardi selle aasta lõpuks kinnitatud saada," kommenteeris Talpsep.

Eestis ei ole varem FSC rahvusvaheliselt tunnustatud ühtset standardit kehtinud. Seni on püütud jätkusuutlikku metsamajandamist tagada mitme erineva standardi abil. Töös olev standard arvestab uusimaid rahvusvahelisi nõudeid ja teadmisi.

Kuidas on loodud FSC vastutustundliku metsanduse standard (© FSC Eesti)© FSC EestiInimõiguste tagamine FSC standardis suureneb

"Võib-olla üheks peamiseks muudatuseks standardi nõuetes on tingimuste täpsustumine, aga need tagavad sellest hoolimata ka mõistliku paindlikkuse metsamajandajale. Oluliste muudatustena võiks veel välja tuua, et töötajate ja inimõiguste osa on senisest mahukam. Ka kohalike kogukondade huvidega arvestamine on senisest olulisem," kirjeldas Talpsep.

Talpsep lisas, et ka loodusväärtuste kaitsel on astutud samm edasi praeguste teaduspõhiste lävendväärtuste suunas ning kogu metsamajandamise planeerimine ning tööde teostamine peavad edaspidi olema senisest detailsemalt läbi mõeldud ja kirjeldatud.

Ole muutustega kursis!

FSC Eesti korraldab kõigile huvilistele pärast uue standardi kinnitamist infopäevad ning soovib luua vastavad juhendmaterjalid, mis aitavad standardi nõudeid paremini täita. FSC Eesti tegevjuht Indrek Talpsep lisab: "Ma arvan, et suur erinevuses FSC mõtteviisis ja lähenemises saab edaspidi olema see, et kui tänaseni on standardi valmimine olnud eesmärk iseenesest, siis edaspidi on plaan lisaks standardi kinnitamisele olla rohkem abiks ka standardi rakendamisel. Soovime pakkuda rohkem tuge metsamajandajatele."

Jälgi standardiga seonduvaid teemasid FSC Eesti kodulehel.

Metsad kõigile igaveseks


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210