Uudisruum

Thursday, 06 June 2019
Otsime FSC pestitsiidieeskirja rahvusvaheliste üldnäitajate koostamiseks eksperte

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

FSC rahvusvaheline juhatus kiitis heaks keemiliste pestitsiidide kasutamise ja riskijuhtimise rahvusvaheliste üldnäitajate (international generic indicator ehk IGIs) väljatöötamise.


FSC otsib kuute kandidaati, kellest luua töörühm mainitud protsessiks. Avaldusi võetakse vastu alates 4. juunist kuni 30. juunini. Need kuus positsiooni on avatud kõigile, olenemata sellest, kas olete FSC liige või ei.

FSC pestitsiidieeskirja on uuendatud, et kaasata riskipõhist lähenemist, mis võtab arvesse nii toimeaine ohtu kui ka mis tingimustes keemilisi pestitsiide kasutatakse. Uuendatud pestitsiidieeskirja täielik rakendamine vajab sellega seotud IGI’de väljatöötamist ja nende kohaldamist rahvuslikku konteksti.

Täitmata on kuus positsiooni selleks kaheaastaseks projektiks:

- kolm kohta pestitsiidieeskirja töörühmas, mis on huvide poolest tasakaalustatud, ja
- kolm tehnilise eksperdi kohta, kellel on pestitsiididega töötamise oskused.

FSC on eriti huvitatud kandidaatidest, kellel on kogemusi auditeerimisega, standardi väljatöötamisega ja metsamajandamisega.

FSC püüdleb sellise töörühma loomise poole, kus võetakse arvesse soolist tasakaalu ja õiglast geograafilist esindatust – arengumaadest pärit liikmete kaasamine.

Kandidaadid peavad demonstreerima järgnevat:

  • kindel pühendumus võtta osa füüsilistest kohtumistest ja konverentsikõnedest veebis;
  • kogemused läbirääkimistes ja enda huvirühma huvide esindamine, fookusega konfliktide juhtimises ja lahendamises;
  • oskus analüüsida ja kommenteerida dokumente.

Positsioonid on tasustamata, kuid kõik projektiga seotud reisikulud kaetakse FSC poolt. Kandidaatidelt oodatakse CV-d ja täidetud avaldust (vorm allpool).

Kõik avaldused palume saata: Maria Melero, Metsamajandamise programmi juht (Forest Management Program Manager), pesticides.policy@fsc.org

Enne kandideerimist palun tutvuge projekti raamistikuga (ingliskeelne).© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210