Uudisruum

Monday, 20 May 2019
Riskipõhiste lähenemisviiside arutelu metsamajandamise sertimisel

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

17. mail algas avalik arutelu metsamajandamise sertimise ühtlustamise kohta, kasutades riskipõhiseid lähenemisviise. FSC palub huvirühmadel edastada enda tagasiside 16. juuliks 2019.


Selle arutelu osaks on dokumentide kogu, mis on välja töötatud viimase kahe aasta jooksul. Need dokumendid tervikuna pakuvad ühtset ja igakülgset ettepanekut, kuidas FSC võiks metsamajandamise standardeid muuta kulutõhusamateks ja rohkem tulemustele suunatuks. Huvirühmadelt soovitakse saada tagasisidet, et täiustada ja informeerida edasist kavandi arendust.

Avalik arutelukäib järgnevate dokumentide kohta:

  • Ülevaatlik dokument, mis tutvustab käesolevat teemat ja aruteludokumente
  • Standardi töörühmadele mõeldud riskipõhise lähenemise kaasamise protseduur rahvusliku säästva metsanduse standardi koostamisel ja sellega kaasnev juhendmaterjal. Mõlemad dokumendid on juba avalikud ning kasutatavad.
  • Aruteludokumendi eelnõus on välja toodud ettepanekud kuidas: kaasata riskipõhiseid lähenemisviise FSC akrediteeriminõuetes, käsitleda riske väljaspool FSC normatiivset raamistikku, seirata ja hinnata mõjusid.

Nimetatud dokumendid saab alla laadida teemale pühendatud FSC aruteluplatvormi lehelt. Antud lehe kaudu saab ka jätta tagasisidet.

Lisainformatsiooni leiab riskipõhise lähenemise protsessilehelt FSC veebiruumis. Sellelt lehelt saab ka ligipääsu huvirühmadele mõeldud veebiseminaridele, kus räägiti lähemalt käesoleva teema dokumentide kohta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210