Uudisruum

Friday, 16 August 2019
Saadaval on kontrollitud puidu rakendamisjuhised

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

FSC on loonud neli juhenddokumenti, et toetada huvirühmi kontrollitud puidu standardi FSC-STD-40-005 “FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded” (Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood) rakendamisel.


Neli uut juhendit onsaadaval:

  • Sertifitseerimise kokkuvõtte vorm EN aitab sertimisasutustel luua sertimise kokkuvõtteid, mida ülesse laadida FSC avalikku sertifikaatide otsingu andmebaasi. Vorm samuti aitab serdiomanikel koostada enda hoolsussüsteemist (Due Diligence System) avalikku kokkuvõtet.
  • Parandusmeetme nõude juhendmaatriks EN toob välja standardi rakendamisel kõige tavalisemad olulised ja vähemolulised mittevastavused.
  • Kriitiliste rakendamisprobleemide juhend EN toob välja rasked rakendamise probleemid ja kuidas neid lahendada standardi kasutamisel.
  • KKK (FAQ) EN adresseerib standardi rakendamisega seotud muresid.

Juhendid on allalaetavad kontrollitud puidu lehelt.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210