Uudisruum

Friday, 15 November 2019
Ootame tagasisidet metsamajandamise grupistandardile

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD

Saada enda grupistandardi tagasiside FSC konsultatsiooniplatvormi abil!


Endiselt on töös FSC gruppidele mõeldud metsamajandamisstandardi (FSC-STD-30-005) kaasajastamine. Antud standardi läbivaatuse eest vastutav tehniline töörühm kohtus kaks korda enne esimese eelnõu lõplikku vormistamist. Nüüd on esimene eelnõu valmis avalikuks aruteluks 8. novembrist 2019 kuni 10. jaanuarini 2020. Järgmine avalik arutelu on plaanitud 2020. aasta maikuusse ning standardi kinnitamine 2020. aasta oktoobrisse.

Praeguse grupistandardi põhisisu ja paindlikkust, mida standard võimaldab, on säilitatud ja täpsustatud. Lisaks sisaldab standard nüüd järgmisi võtmemuudatusi:

  • standardi kohaldamisalasse kuuluvad ka kontrollitud puidu grupid;
  • gruppi võivad kuuluda ka töövõtjad metsanduses ning nimetatud töövõtjad võivad majandada ka teistes FSC serditud gruppides;
  • muudetud on grupisisese seire jaoks kontrollitavate majandamisüksuste valiku metoodikat;
  • täpsemad juhised, kuidas täita FSC-STD-60-004 üldindikaatorit 6.5.5 (10% nõue).

Muudetud on ka standardi ülesehitust selleks, et standardi sisu oleks hoomatavam. Teksti on lisatud kokkuvõtvaid pealkirju, mis peegeldavad antud lõigu sisu.

Teie osalus

FSC palub kõigil grupistandardist huvitatud huvirühmadel edastada enda kommentaarid käesoleva esimese avaliku arutelu raames. Huvirühmade tagasiside on hädavajalik, et viimistleda eelnõud ning koostada lõplik standard, mis võtab arvesse huvirühmade mured. Palun kasutage FSC konsultatsiooniplatvormi (EN) enda tagasiside edastamiseks.

Tugi avaliku arutelu ajal

FSC korraldab kolm veebiseminari, et selgitada põhilisi muudatusi kaasajastatud grupistandardis ja vastata huvirühmade küsimustele:

  • Veebiseminar 1: 20. november 2019, 15:30 –16:30 CET (inglise keeles). Registreeri siin.
  • Veebiseminar 2: 21. november 2019, 15:30 –16:30 CET (hispaania keeles). Registreeri siin.
  • Veebiseminar 3: 03. detsember 2019, 09:30 –10:30 CET (inglise keeles). Registreeri siin.

Grupistandardi kaasajastamise protsessi küsimuste korral palun võtke ühendust:
Joachim Meier-Dörnberg, FSC Sotsiaalpoliitika juht, e-mail j.meier-doernberg@fsc.org, või
Rosario Galán, FSC New Approaches juht, e-mail r.galan at fsc point org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210