Uudisruum

Friday, 14 February 2020
Ootame tagasisidet MIX tootemärgise uuele tekstile ja kontrollitud puidu uutele väidetele

Konsultatsioon (© FSC GD)© FSC GD

Avatud on konsultatsiooniks ettepanekud tehniliselt töörühmalt, kes vastutab FSC MIX tootemärgise teksti ülevaatuse ja kontrollitud puidu väidete koostamise eest. Tagasisidet saab anda kuni 6. aprillini 2020. Materjalidega tutvuda ja enda tagasisidet saab anda siin.


Taustainfo

Kontrollitud puidu strateegia kinnitati 2019. aasta aprillis. Strateegias on välja toodud meetmed, mille eesmärkideks on tugevadada FSC MIX tootemärgi teksti tõele vastavust ja lubada FSC serditud organisatsioonidel kontrollitud puidu kohta infot edastada.

Meetmete rakendamiseks pani FSC kokku tehnilise töörühma. Selle liikmed on:

  • Laura St. Peter, sertifitseerimisteenuste partner, NEPCon
  • Jason Grant, FSC keskkonnakoja põhja alamkoda, Maailma Looduse Fond US
  • Johan Olausson, FSC majanduskoja põhja alamkoda, keskkonnahangete koordinaator, Tetra Pak
  • Uwe Sayer, direktor, FSC Saksamaa.

Järgmised sammud

Tehniline töörühm arutab saadud tagasisidet aprillis, 2020. Lõplik ettepanek esitatakse kinnitamiseks FSC direktorite nõukogule.

Rakendamise protsess, sh ajakava ja nõuded, ei ole veel paigas. Uus MIX tootemärgis ja uued kontrollitud puidu väited võetakse kasutusele vaid pärast seda, kui on põhjalikud kaalutud nende praktilist mõju huvirühmadele. Avalikul konsultatsioonil saab ka sel teemal oma mõtteid ja tähelepanekuid edastada.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210