Uudisruum

Sunday, 02 February 2020
Ootame tagasisidet väga ohtlike pestitsiidide kasutamise üldindikaatoritele

Konsultatsioon (© FSC GD)© FSC GD

Standardi FSC-STD-60-004a FSC väga ohtlike pestitsiidide kasutamise üldindikaatorid esimene eelnõu on avatud konsultatsiooniks kuni 30. aprillini 2020. Kutsume kõiki huvirühmi materjalidega tutvuma ja enda tagasisidet andma siin.


Avalik arutelu käigus kogutakse huvirühmade tagasisidet küsimustele, mille teemadeks on esimese eelnõu üldindikaatorid ja väga ohtlike pestitsiidide riskijuhtimine. FSC julgustab kõiki teemast puudutatud huvirühmi jagama enda arvamust. Teie tagasisidest sõltuvad edasised muudatused standardi eelnõus.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210