Uudisruum

Wednesday, 08 July 2020
Otsime liikmeid standardi töörühma

Pressiteade (© FSC GD)© FSC GD

Kandideerimise tähtaega pikendatud 20. juulini 2020.


Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamine on jõudnud viimasesse järku – standardi töörühmal on ees veel vaid 3. printsiibi ehk põlisrahvaste õiguste kohandamine ning standardi eelnõu kolmandalt avalikustamiselt saadud tagasiside käsitlemine.

Tuginedes Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ja Riigimetsa Majandamise Keskuse pressiteatele, "Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamise töörühma töökorrale" ja FSC normatiivsele raamistikule, otsib FSC Eesti standardi töörühma majanduskotta uusi liikmeid.

Töörühma majanduskoja kandidaadilt ootame:
· ekspertteadmisi ja/või kogemusi asjakohases valdkonnas;
· ajakohaseid teadmisi ja kogemusi FSC süsteemist ja protseduuridest (vajadusel tuleb läbida vastav koolitus);
· FSC majanduskoja seisukohtade esindamist;
· standardist mõjutatavate väikeste, keskmiste ning suurte ettevõtete seisukohtade esindamist;
· arusaama standardi potentsiaalsest mõjust asjaosalistele;
· arusaama FSC missioonist ja visioonist ning selle toetamist;
· võimet läbi vaadata ja kommenteerida standardi töörühma töökeeleks olevas keeles koostatud dokumente.

Digiallkirjastatud avaldused palume esitada hiljemalt 20. juuliks 2020 aadressil standard [ät] ee .fsc . org. Standardi töörühma kandideerimise avaldus on leitav allpool.

Standardi töörühma töökorra ning täiendavat teavet standardi koostamise kohta leiate siit. Samast leiate ka ülejäänud standardi töörühma liikmete nimekirja ning standardi koostamise orienteeruva ajakava.

Standardi töörühm on FSC Eesti ja rahvusvahelise FSC poolt ametlikult kinnitatud töörühm, mille eesmärgiks on koostada FSC nõuetega kooskõlas ja FSC põhimõtetele vastav FSC metsamajandamise standard, mis hakkab kehtima Eesti Vabariigi territooriumil. Standardi töörühma liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ning seda ei tasustata.

Lisateabe saamiseks saatke palun kiri e-posti aadressil standard [ät] ee . fsc. org.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210