Uudisruum

Wednesday, 30 June 2021
Jagage enda mõtteid seoses FSC maine kaitsmise muudatustega

Pressiteade (© FSC GD)© FSC GD

Ootame teie tagasisidet kavandatud muudatustele FSC assotsiatsioonipoliitikas (FSC Policy for Association). Olete oodatud jagama enda arvamust FSC konsultatsiooniplatvormi kaudu. Eelnõu on avatud tagasisidele kuni 16. juulini 2021.


Assotsiatsioonipoliitika on üks vahenditest, millega kaitseme FSC süsteemi terviklikkust ja mainet. Igal FSCga ühineval organisatsioonil palutakse sellega ühineda. See kohustab neid vältima FSC missiooni ja väärtustega vastuolus olevaid hävitavaid tegevusi nagu metsade raadamine või inimõiguste rikkumine.

FSC planeerib muudatusi nimetatud poliitikasse ning me soovime teie sisendit ja tagasisidet.

Kavandatud muudatused mõjutavad:

  • Keda poliitika hõlmab – Organisatsioonidel saab olema raskem vältida poliitika tagajärgi, sest teeme ettepaneku muuta mõiste “kontsern” tähendust kindlustamaks, et see katab nii omandi kui kontrolli poolest ühendatud organisatsioone, sealhulgas sama perekonna või lõplikku tegeliku kasusaaja poolt kontrollitud organisatsioone.
  • Kus ja millistes sektorites poliitika kehtib – Poliitika võtab sihikule lubamatud tegevused nii metsas kui ka väljaspool metsi. Näiteks vastutus vältida inimõiguste rikkumisi kohaldub nii metsanduses laiemalt kui ka puidutööstuses, mitte ainult metsamajandamise tegevustel.
  • Kuidas poliitikat rakendatakse ja jõustatakse - FSCga seotud organisatsioonidel ja nende kontsernidel peaksid olema kehtestatud põhimõtted ja protseduurid, et vältida lubamatuid tegevusi nende kontrolli all olevates tegevustes. Seega, kui leitakse, et on toimunud lubamatuid tegevusi, hinnatakse juhtumi üle otsustamisel ka nende hoolsussüsteeme.

Tehniline töögrupp töötab läbi kõik laekunud kommentaarid ning konsultatsiooniperioodi lõppedes koostavad tagasiside põhjal teise assotsiatsioonipoliitika eelnõu. Teine tagasiside periood on planeeritud 2021. aasta septembrisse-oktoobrisse ja uuendusprotsess lõppeb 2022. aasta märtsis.

Et olla kursis protsessiga, on võimalik ühineda meililistiga või lähemalt tutvuda protsessi leheküljega FSC kodulehel.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210