Uudisruum

Tuesday, 17 August 2021
Tarneahela serdi AAF uuendus

Puiduproovide võtmine (© FSC GD)© FSC GD

FSC on uuendanud iga-aastase administratiivse tasu (annual administration fee, AAF) tingimusi, tuues endaga kaasa tarneahela sertifitseerimise tasu muutuse alates 1. juulist 2022.


Revisjoni tulemuseks on õiglasem tasustruktuur, akrediteeritud sertimisasutuste ja serdiomanike tasude muutumine ning toob eeldatavasti FSCle lisatulu, mida investeerida FSC sertifikaadi väärtuse parendamisse.

AAF on aastane lõiv, mida tasuvad akrediteeritud sertifitseerimisasutused FSCle. Tasu arvutatakse vastavalt AAF eeskirjale, kasutades sertifikaadiomaniku metsasaaduste käibe väärtust. AAF moodustab suure osa FSC tuludest ning seda kasutatakse FSC tegevuste rahastamiseks. Selliselt on AAF oluline panus FSC “Metsad kõigile, igaveseks” missiooni saavutamisel.

Tänaseks on FSC edukalt kasvatanud FSC brändi ning edendanud FSC sertide kasutuselevõttu. Tähtsamatest edusammudest on FSC:

  • Suurendanud FSC sertifikaadi kasutuselevõttu võtmetähtsusega väärtusahelates nagu tekstiilid, pakendid, looduslik kumm ning mööbel. Tähelepanuväärne on FSC, Pirelli ja BMW koostöös valminud esimene FSC serditud autorehv.
  • Suurendanud enda koostööd e-kaubandusega. Näiteks FSC teeb koostööd Amazoniga, et platvormil nähtavamaks muuta FSC serditud tooted innustamaks tarbijaid valima jätkusuutlikumaid tooteid.
  • Jõudnud miljonite tarbijateni läbi enda lugude, kõige hilisemalt EuroNews’is ja National Geographic’us.
  • Edasi arendanud ning laiendanud FSC kliima ja ökosüsteemiteenuste lahendusi.
  • Investeerinud tehnoloogiasse, et muuta FSC süsteemi veelgi läbipaistvamaks ning võimaldada audiitoritel ette valmistada auditeid virtuaalselt, seeläbi muutes auditid kiiremaks, efektiivsemaks ja andmekesksemaks.
  • Välja arendanud ja testinud uusi sertifitseerimisprotokolle väikeomanikele, tagades metsade kaitse ning samaaegselt avades turuvõimalusi ka paljudele väikestele metsaomanikele.

Võimalik lisarahastus võimaldab FSCl neid edusamme edasi arendada ning jätkata FSC kaubamärgi väärtuse ja FSC sertifikaatide kasutuselevõtu suurendamist. See omakorda suurendab turge FSC sertifikaadiga toodetele. Lisaks kiirendavad täiendavad investeeringud kliima- ja ökosüsteemiteenuste lahenduste väljatöötamist ning tugevdavad FSC süsteemi terviklikkust.

Rohkem informatsiooni AAF muutustest leiab FSC kodulehelt.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210