Uudisruum

Thursday, 23 September 2021
FSC Reede 2021

FSC Friday 2021

“Päästame meie metsad. Päästame meie kliima.”


Milliseid lahendusi toob COP26 kliimamuutuste arutelusse? Maailm ootab hinge kinni pidades, kui rahvusvahelisse tulemuskaarti pannakse kirja allakirjutanute kliimamuutuste eesmärkide saavutustulemused.

Samal ajal, kui Forest Stewardship Council® (FSC®) ja selle toetajad tähistavad enda rahvusvahelist nimepäeva, FSC Reedet, 24. septembril, kinnitab FSC taas oma toetust rahvusvahelistele kliimamuutuste algatustele ja tõstab esile vastutustundliku metsanduse olulise panuse nendesse pingutustesse.

Metsadel on kliima reguleerimisel oluline roll. Koos ookeanidega on metsad peamised ökosüsteemid, mida planeet kasutab atmosfääri süsinikdioksiidi (CO2) - kõige olulisema kasvuhoonegaasi - eemaldamiseks. Metsad neelavad igal aastal ligi 2,6 miljardit tonni ehk kolmandiku kogu fossiilkütustest eralduvast süsinikdioksiidist. Isegi metsamajandamise ja -töötlemise korral toimivad metsad süsinikdioksiidi eemaldajana (1). Pariisi kokkuleppes (COP 21) rõhutati metsade tähtsust kliimamuutustele reageerimisel, kutsudes kõiki riike üles säilitama metsi süsiniku talletajatena.

Pidades silmas, et keskmine lehtpuu võib aastas koguda kuni 21 kg süsinikdioksiidi, ei saa ülehinnata metsade rolli kliima stabiliseerimisel. Selliste looduslike süsteemide nagu metsade kadumise ja halvenemise peatamine ning nende taastamise edendamine võib anda panuse üle kolmandiku kliimamuutuse leevendamise jõupingutustest.

Lisaks tuginevad 1,6 miljardit inimest metsadele elatise teenimiseks, rahvusvahelises kaubanduses on metsasaadused väärt 244 miljardit USA dollarit (2). Metsad on koduks ka 80 % maailma maismaa bioloogilisele mitmekesisusele.

Millist rolli mängib FSC võitluses kliimamuutustega?

FSC on looduspõhine lahendus jätkusuutlikuks metsamajandamiseks, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse kaitseks, looduskaitseks ja metsamaastiku taastamiseks.

FSC standarditel on oluline roll metsakatte säilitamisel, metsade hävitamise ja halvenemise ennetamisel, mis on ülemaailmses kliimamuutuste tegevuskavas üliolulised elemendid, et vältida planeedile ohtlikku 1.5 C temperatuuri tõusu (3).

FSC usub vastutustundliku metsanduse kasvatamisse, et kaitsta terveid ja vastupidavaid metsi, mis säilitavad elu maa peal. Seetõttu koostasime FSC-spetsiifilised ökosüsteemiteenuste nõuded. Metsaökosüsteemide täieliku väärtuse näitamine, mõõtes suurepäraste metsamajandamistavade täielikku mõju ja edendades neid tasustavaid partnerlusi, on kliimameetmete ja jätkusuutlikkuse seisukohalt ülioluline. Ökosüsteemiteenuste väited pakuvad looduspõhist teavet, mõõtes selliseid mõjusid nagu süsiniku sidumine ja säilitamine, elurikkuse säilitamine, valgalateenused, mullakaitse- ja puhketeenused.

Meie ökosüsteemiteenuste programmi edulood

FSC usub, et turud peaksid töötama nende ökosüsteemide heaks, millesse nad kuuluvad, ja ökosüsteemiteenuste nõuded on tööriist, mis näitab metsade tegelikku väärtust turgudele. Nendega ühendab FSC metsapidajaid ja pühendunud sidusrühmi, edendades ökosüsteemide kaitset soodustavaid partnerlusi.

Edulugusid on üha rohkem. Näiteks ühendas FSC Mehhikos silmapaistvate metsamajandamistavadega kogukonna tomatiettevõttega, kes on huvitatud jätkusuutlikumast väärtusahelast. See partnerlus võimaldab kogukonnal jätkata oma metsade valgalade kaitsmist. FSC on edendanud ka partnerlusi bioloogilise mitmekesisuse kaitseks Prantsusmaal, kus loteriiettevõte on teinud koostööd Nouvelle-Aquitaine'i metsaülemaga, edendades nende metsade looduslike omaduste taastamist.

Ühinege meiega FSC Reede tähistamisel ja metsanduse kui looduspõhise kliimamuutuste lahenduse jätkuval toetamisel.

Rõõmsat #FSCFRIDAY2021 !


1 FAO Forestry Statistics http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/en/ [Accessed 02/09/20201]
2 ICUN issue brief: Forests and climate change; [url=https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change [Acc]https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change [Acc[/url]essed 20/08/2021]
3 About — Global Warming of 1.5 ºC (ipcc.ch)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210