Uudisruum

Thursday, 06 June 2019
Otsime FSC pestitsiidieeskirja rahvusvaheliste üldnäitajate koostamiseks eksperte

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDFSC rahvusvaheline juhatus kiitis heaks keemiliste pestitsiidide kasutamise ja riskijuhtimise rahvusvaheliste üldnäitajate (international generic indicator ehk IGIs) väljatöötamise. LOE EDASI …


Monday, 03 June 2019
Kas Eesti saab lõpuks FCS vastutustundliku metsanduse standardi?

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDHilissügiseks on oodata uut FSC standardit, mis aitab meie metsasid majandada senisest jätkusuutlikumalt. Keskkonnaorganisatsioone, metsaettevõtteid ja kogukondi esindavatest spetsialistidest koosnev grupp on standardiga töötanud pikalt ning praegu hindab eestlaste tööd rahvusvahelise FSC standardiosakond. LOE EDASI …


Sunday, 02 June 2019
Loe värsket ÜRO analüüsi kliimamuutuste ja metsanduse kohta!

Puitmajad (© FSC Eesti)© FSC EestiKas teadsid, et puidu kasutamine ehitussektoris vähendab oluliselt kasvuhoonegaaside hulka? ÜRO Metsandusfoorum avalikustas märtsis kokkuvõtte metsanduse mõjust kliimamuutustele. Uuringus toodi esile näiteks ka see, et puidu kasutamine ehituses on betoonist, tellisest ja mitmetest teistest materjalidest oluliselt kliimasäästlikum. LOE EDASI …


Monday, 20 May 2019
Riskipõhiste lähenemisviiside arutelu metsamajandamise sertimisel

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GD17. mail algas avalik arutelu metsamajandamise sertimise ühtlustamise kohta, kasutades riskipõhiseid lähenemisviise. FSC palub huvirühmadel edastada enda tagasiside 16. juuliks 2019LOE EDASI …


Wednesday, 08 May 2019
Puu-uurijad kasutavad tehnoloogiat puidukuritegude lahendamisel

Puiduproovide võtmine (© FSC GD)© FSC GDTeadlased on optimistlikud, et innovatiivsed tehnikad suudavad täpselt kindlaks määrata puidu päritolu. LOE EDASI …


Friday, 03 May 2019
Algas metsamajandamise grupistandardi uuendamine

Grupistandardi töörühm – Grupistandardi töörühma liikmed (© FSC GD)© FSC GDTöörühm, kes vastutab FSC-STD-30-005 V1-1 “FSC standard metsamajandamisgruppide üksustele” dokumendi kaasajastamise eest, on juba esimesel näost näkku kohtumisel Rootsis jõudnud kokku leppida mitmetes punktides. LOE EDASI …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210