Uudisruum

Thursday, 02 May 2019
Kontrollitud puidu strateegia on valminud

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDFSC rahvusvaheline juhatus kinnitas 30. aprillil 2019 heaks kontrollitud puidu strateegia. LOE EDASI …


Thursday, 02 May 2019
FSC avaldas muudetud pestitsiidieeskirja

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDFSC rahvusvaheline juhatus kinnitas hiljuti muudetud FSC pestitsiidieeskirja. Uus versioon hakkab kehtima alates 1. augustist, 2019. LOE EDASI …


Monday, 04 March 2019
Uuendatud FSC kaubamärgi kasutamise juhend reklaamlitsentsi omanikele avalikustatud

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDUuendatud “FSC kaubamärgi kasutamise juhend reklaamlitsentsi omanikele” hakkab kehtima alates 1. juunist 2019. LOE EDASI …


Thursday, 31 January 2019
FSC avaldus uue ISO 38200 standardi kohta

Pressiteade (© FSC GD)© FSC GDRahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (ISO) hiljuti avalikustas standardi 38200, mis on seotud puidu ja puidust valmistatud toodete tarneahelaga (CoC). FSC osales nimetatud standardi koostamisel kontaktgrupina. LOE EDASI …


Thursday, 31 January 2019
Ülikooli uuring: FSC toodab positiivset keskkonnamõju

Ülikooli uuring: FSC toodab positiivset keskkonnamõju (© FSC GD / Vlad Sokhin)© FSC GD / Vlad SokhinFSC sert toodab üleüldist positiivset keskkonnamõju võrreldes mitte-serditud metsandustegevustega, kinnitas Wageningen’i Ülikooli kirjanduspõhine analüüs. Teatati tugevast positiivsest mõjust iseäranis loomastikule. FSC sert aitas kaasa loomaliikide püsimisele, sealhulgas Rahvusvahelise Looduskaitseliidu poolt määratletud ohustatute ja ohualtide liikide püsimisele. LOE EDASI …


Monday, 21 January 2019
FSC uued turunduse ja kommunikatsioonimaterjalid on valminud

Valminud on hulk uusi teavitusmaterjale, mis teevad FSC tutvustamise lihtsaks ja atraktiivseks. Materjalide seast leiab nii brändistrateegia, kampaanianäidiseid ning üle 500 reklaammaterjali. LOE EDASI …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210