Uudisruum

Monday, 21 January 2019
FSC uued turunduse ja kommunikatsioonimaterjalid on valminud

Valminud on hulk uusi teavitusmaterjale, mis teevad FSC tutvustamise lihtsaks ja atraktiivseks. Materjalide seast leiab nii brändistrateegia, kampaanianäidiseid ning üle 500 reklaammaterjali. LOE EDASI …


Thursday, 17 January 2019
FSC hakkab kasutama uut andmetöötluse tööriista OCP asemel

Falcon announcement (© NASA)© NASAFSC on jätkuvalt keskendunud digitaalsetele lahendustele, mis pakuvad meie huvirühmadele suurimat väärtust, ning me anname teada tööriistast Falcon, mis aitab serdiomanikel tehingu vastavustõendamiseks andmed valmis seada. Falcon avaldatakse 2019. aasta veebruari lõpus. LOE EDASI …


Friday, 21 December 2018
FSC ja Stora Enso ühendavad jõud strateegilise partnerlusega

Jätkusuutlik metsamajandamine hoiab metsa tervist ja viljakust, aitab võidelda globaalse soojenemisega ja kaitseb elurikkust. (© Stora Enso)© Stora EnsoFSC ja Stora Enso allkirjastasid rahvusvahelise partnerluslepingu, millega loodi alus pikaajalisele strateegilisele koostööle jätkusuutliku metsanduse arendamiseks ja edendamiseks. LOE EDASI …


Wednesday, 23 May 2018
Eesti looduslike pühapaikade kaardirakendus

Looduslike pühapaikade kaardirakendus (© Maa-amet)© Maa-ametValminud on uus kaardirakendus, mis aitab kõigil huvilistel leida üles oma kodukandis asuvad looduslikud pühapaigad. Looduslike pühapaikade kaardirakendus valmis vastutustundliku metsamajandamisega tegeleva rahvusvahelise mittetulundusliku organisatsiooni FSC Eesti tellimusel ning koostöös Maa-ameti, Tartu Ülikooli ja Hiite Majaga. LOE EDASI …


Friday, 16 March 2018
Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 2-0 avalikustamine

Standardi eelnõu 2-0 avalikustamine. (© Jüri Pere/RMK)© Jüri Pere/RMKKutsume huvigruppe ja jätkusuutlikust metsamajandusest huvitatuid kaasa rääkima ja arvamust avaldama uuendatud jätkusuutliku metsanduse standardi loomises. Ettepanekuid ja tagasisidet ootame 15. maiks. Oma tagasiside saate esitada siin. LOE EDASI …


Monday, 26 February 2018
FSC Eesti ja Baltikumi tegevjuht valiti Euroopa piirkonna juhtrühma

Tehnilised uudised (© FSC GD)© FSC GDFSC Eesti ja Baltikumi tegevjuht Indrek Talpsep valiti rahvusvahelise FSC Euroopa piirkonna juhtrühma, mis koordineerib Euroopa strateegiate ja tööplaanide loomist, teeb ettepanekuid uuteks algatusteks ning aitab jagada raha piirkondlikeks tegevusteks. LOE EDASI …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210