Sündmused


Monday, 19 October 2015
Kontrollitud puidu riskihinnangu arutelu 29. oktoober

Kontrollitud puit (© FSC GD)© FSC GD


Koostamisel on rahvusvahelise FSC poolt koordineeritud kontrollitud puidu riskihinnang (Centralized National Risk Assessment) kõrgetele kaitseväärtustele, mida peavad kasutama hakkama Eestist kontrollitud puitu varuvad ettevõtted, kui nende tarnija ei majanda metsa kas FSC metsamajandamise või kontrollitud puidu sertifikaadi järgi või kui materjal ei ole sertifitseeritud tarneahelas juba eelnevalt kontrollitud puiduna vastu võetud.

Protsess on kõigile huvilistele avatud ning arutelul on oodatud osalema kõik, kellel on huvi kõrgete kaitseväärtuste riskide hindamise osas kaasa rääkida, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõrgete kaitseväärtuste all peetakse FSC süsteemis silmas liigilist mitmekesisust, maastikutasandi ökosüsteeme jamosaiike, elupaiku, ökosüsteemiteenuseid, kogukondade vajadusi ning kultuuriväärtusi (sh looduslikud pühapaigad).

Toimumisaeg: 29. oktoober 11.00-17.00

Koht: Tartu, Antoniuse õue seminariruum (aadress Lutsu 3, Tartu)

Päevakava: Kogunemine ja tervituskohv 10.30st, aruteluavatakse kell 11.00 ja kokku võtame päeva kella 17ks. Loomulikult on meil päevajooksul mõned kohvipausid ja lõuna.

Arutelu veavad Eesti FSC ja NEPCon, kes on koostanud esialgse kõrgete kaitseväärtuste riskihinnangu, millega palume kõigil huvilistel kindlasti eelnevalt tutvuda ning võimalusel valmistada aruteluks ette ka konstruktiivne tagasiside konkreetse probleemipüstituse ja lahendustega. Nii saame aruteluks ette nähtud aega kõige paremini ära kasutada ja jõuda tulemusteni, mis vastavalt FSC põhimõtetele oleksid kõigile osalistele vastuvõetavad.

Palume enda osalemine registreerida siin hiljemalt 23. oktoobriks.

Lisainfot sündmuse kohta saab Eesti FSC e-posti aadressilt info@ee.fsc.org või Eesti FSC tegevjuhilt Indrek Talpsepalt (+372 5698 5588).© Forest Stewardship Council® · FSC® F000210