FSC dokumendikeskus

FSC rahvusvahelisest dokumendikeskusest leiad FSC rahvuslikud standardid, normatiivsed dokumendid, juhendmaterjalid, kontrollitud puidu riskihinnangud, kõige uuemad ja asjakohasemad reeglid ja kõik muu vajaliku.

Olulisemad dokumendid on tõlgitud ka eesti keelde ning kättesaadavad FSC Eesti kodulehel vastavates kohtades.

Puuleht