FSC Eesti

Eesti FSC Metsamajandamise Standardi väljatöötamine sai alguse 1998. aastal, mil tuli kokku Eesti Säästva Metsanduse Töörühm, mille ülesandeks oli Eesti Säästva Metsanduse Standardi (ESMS) koostamine. ESMSi võttis aluseks maailmas laialdast tunnustust pälvinud FSC põhimõtted ja nõuded ja sealt edasi suunduti ka riikliku kontori asutamise suunas.

FSC märk oli Eestile vajalik, et luua rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsus ning anda partneritele ja tarbijatele kindlustunne, et siit pärit ning Eestis majandatud mets ja puidutooted on valminud säästlikel põhimõtetel.

2004. aasta 5. mail allkirjastati rahvusvahelise FSCga kokkulepe, mis kinnitas, et mõlemad organisatsioonid taotlevad samu metsanduslikke eesmärke. 2010. aastast alates tegutseb Eestis FSC riiklik kontor.

FSC Eesti on volitatud Eestis esindama rahvusvahelise FSC seisukohti ja arvamusi ning tegutseb ametliku suhtluskanalina katusorganisatsiooni ja Eesti huvirühmade vahel.

Kõrvemaa
Jüri Pere / RMK

Kuidas töötab FSC Eesti?

Sarnaselt rahvusvahelisele FSCle toimub ka FSC Eesti tegevus kolmes suures valdkondlikus kojas: keskkonna-, sotsiaal- või majanduskojas. Liikmekandidaat peab valima, millisesse neist kuuluda. Mõnikord võib FSC suunata kandidaadi tema tegevusvaldkonnale kõige paremini sobivasse kotta.

Üldkoosolekute vahelise ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosoleku õigustes volikogu, mille koosseisu valib üldkoosolek. Volikogus on esindatud iga koda.

FSC Eesti tegevusi juhib ning korraldab igapäevast tööd tegevjuht, kes kuulub juhatusse.

Eesti juhtimine

 

Keskkonnakoda

Keskkonnakoda ühendab keskkonnahoidliku metsamajandamise vastu aktiivset huvi tundvaid mittetulundusühinguid, vabaühendusi, teadus- ja õppeasutusi, ülikoole ning üksikisikuid.

Meie liikmed on:

 • Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Sotsiaalkoda

Ühiskonnale kasuliku metsamajandamise suhtes kõrgendatud huvi tundvad vabaühendused, põlisrahvaste ühendused, ametiühingud, teadus- ja õppeasutused ning üksikisikud kuuluvad sotsiaalkotta.

Meie liikmed on:

 • Heli Kiigemägi
 • Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda
 • Maausuliste Viru Koda
 • Veiko Belials
 • Mittetulundusühing Kogukonna Metsad

Majanduskoda

Majanduskoda hõlmab organisatsioone ja üksikisikuid, kelle ärihuvid on seotud metsamajandamise, -tööstuse ja -toodetega. Majanduskojas on näiteks tööstusliidud, hulgi- ja jaemüüjad, kauplejad ning sertijad.

Meie liikmed on:

 • Heli Väinoja
 • Tornator Eesti OÜ
 • Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
 • Preferred by Nature OÜ
 • BM Certification Estonia OÜ
 • NCS Estonia OÜ

Volikogu

Keskkonnakoda

(positsioon täitmisel)

Sotsiaalkoda

Rea Raus

Mittetulundusühing Kogukonna Metsad

Majanduskoda

Andres Raido Roosileht

Ühendatud Metsaomanikud MTÜ

Dokumendid

MTÜ_Hea_Metsanduse_Koda_KODUKORD_17.12.2013.pdf
PDF, Suurus: 145.58KB
Vabaühenduste eetikakoodeks.pdf
PDF, Suurus: 255.74KB
FSC Eesti majandusaasta aruanne 2020.pdf
PDF, Suurus: 96.07KB
MTÜ_Hea_Metsanduse_Koda_PÕHIKIRI_05.12.2022_KINNITATUD VERSIOON.pdf
PDF, Suurus: 147.60KB