Standardid

Standardid tulevad appi seal, kus riikide seadusandlusest valdkonna reguleerimisel puudu jääb – nii globaalsel kui kohalikul tasandil. Vajadus luua seadusandlust täiendavaid standardeid tuleb sageli ka ühiskondlikust ootusest (näiteks tarbijakäitumine ja -teadlikkus jne) ning vajadusest olla enda tarbimisvalikutes informeeritud. Standardite eesmärk on panna paika parimad praktikad ja tavad.

FSC metsamajandamise standard on põhimõtete ja nõuete kogu, millest tuleb lähtuda keskkonnahoidlikul, ühiskonnale kasulikul ja majanduslikult elujõulisel metsamajandamisel. 10 põhimõtte järgimist praktikas mõõdetakse 57 kriteeriumi järgi. Tutvu põhimõtete ja kriteeriumitega: "FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship"

Chanterelle mushrooms
FSC Estonia / Marion Kade

Samas ei ole maailm ühesugune, rääkimata metsadest. Seepärast kohandatakse iga rahvusvahelist metsamajandamise standardit lähtudes riigi või piirkonna õiguslikest, ühiskondlikest ja geograafilistest eripäradest. Kui riigil on olemas kohalikele oludele vastav FSC metsamajandamise standard, saab selle alla laadida ka vastava riigi FSC kontori kodulehelt.

Kuigi kohalikud olud on alati erinevad, tagab FSC stabiilsuse ühtsetest põhimõtetest ja nõuetest kinnipidamine. Need kehtivad iga metsatüübi ning valdkonna puhul, millele sertifikaati taotletakse. Standardit saab kasutada metsaalade ja erinevate ökosüsteemide sertifitseerimiseks kogu maailmas, sõltumata kohalikust kultuurist, poliitilisest või seadusandlikust kontekstist.

Lihtsustatult:

  • Rahvusvaheline FSC paneb paika vastutustundliku ja keskkonnahoidliku metsamajandamise põhimõtted ja nõuded;
  • Kohalik FSC kontor töötab koos huvirühmadega välja kohandatud FSC metsamajandamise standardi;
  • Rahvusvaheline FSC kinnitab kohalikult kokkulepitud standardi;
  • Sertifikaati väljastavad FSC poolt akrediteeritud partneritena sõltumatud sertifitseerimisasutused.