FSC – kasu keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele

FSC sertimine annab kindluse, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest. See tähendab, et majandamisel on arvestatud kõigi osapoolte keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke huvisid.

FSC märgis tagab puittoodetele usaldusväärsuse ja rahvusvahelise tunnustuse, mis aitab avada uusi turge. Näiteks tunnustab kuulus mööblitootja IKEA jätkusuutliku metsavarumise sertifikaadina ainult FSC-d. FSC märgist kannavad ka näiteks Stora Enso ja Tetra Pak. Tarbija teadlikkus ja nõudlikkus kasvab pidevaltnii ka nõudlus FSC puidu järele.

Sertimine
FSC GD

Puidu pakkumine turul ületab nõudlust ja konkurents on tihe. Samas on serditud puidu järele nõudlus suurem kui pakkumine. Nii annab FSC sertifikaat metsamajandajatele ja -töötlejatele olulise turueelise.

FSC pakub kolme sertimise võimalust: tarneahela sertimist, metsamajandamise sertimist ja grupisertimist väikemetsaomanikele. Kui ettevõttel pole vajadust FSC sertifikaadi järele (nt tegeleb vaid kauba edasimüügiga), pakub FSC ka kaubamärgi litsentsi mitteserditud osapooltele.

FSC sertifikaat on ühiskonnale märgiks, et metsa majandatakse jätkusuutlikult. FSC sertifikaati omavad mitmed kokkuostjad ja seetõttu liigub serditud puit tarneahelas kiiremini kui sertimata. Sertifikaat annab kindluse, et puit pärineb vastutustundlikest allikatest. On kokkuostjaid, kes ostavad ainult serditud toorainet. - Kadri-Aija Viik, Ühinenud Metsaomanikud MTÜ juhatuse esimees

Sammud serdini

Kui olete huvitatud FSC sertifikaadi omamisest, siis palun tutvuge sertimisprotsessi 5 sammuga. Kui soovite rohkem teada saada konkreetsete metsamajandamise või tarneahela sertifitseerimise nõuete kohta, külastage lisateabe saamiseks meie standardite lehekülge.

step
01

Võta ühendust FSC akrediteeritud sertijaga

Kõigepealt annab sertifitseeriv ettevõtte lähteandmete põhjal esmase hinnangu auditeerimise ja sertifikaadi maksumuse kohta. Lisaks selgitab ta Sulle põhjalikumalt FSC nõudeid. Harilikult korraldab sertifitseerija eelhindamise, mille käigus toob juba esile ka võimalikud puudused.

Eestis tegutsevate sertifitseerijad on leitavad järgmises peatükis.

 

step
02

Esitage sertifitseerimistaotlus endale meelepärasele FSC sertifmisasutusele

Otsustage, millise sertifitseerimisasutusega (või grupisertifikaadi skeemiga) soovite koostööd teha, ja sõlmige nendega leping.

step
03

Kindlustage, et teil on olemas asjakohane majandamisüsteem

Majandamissüsteem peab olema vastavuses vastavalt FSC metsamajandamise ja/või tarneahela standardite nõuetele.

step
04

Auditeerimine

FSC serdi saamiseks tuleb metsamajandajal või -omanikul järgmisena läbida kontroll, mille käigus hinnatakse, kas majandamine vastab kõigile vajalikele nõuetele.

See on detailitäpne protsess, mille käigus analüüsitakse põhjalikult majandamise meetodeid ja süsteeme ning koostatakse mõjuanalüüs. Hindaja ei tee seda tööd üksi ning vastavust keskkondlikele, ühiskondlikele ja majanduslikele nõuetele veab pädev ekspertrühm.

Seejärel koostatakse raport, kus tuuakse välja kas ja millistes punktides majandamine nõuetele ei vastanud. FSCs nimetatakse puudusi mittevastavusteks. Kui need on väikesed, võib sertifikaadi väljastada tingimusel, et mittevastavused kõrvaldatakse ettenähtud aja jooksul.

Juhul, kui tegemist on ulatuslikumate puudustega, jääb sertifikaat nende lahendamiseni väljastamata.

Kui metsamajandaja või -omanik soovib FSC sertifikaadiga tooteid edasi müüa, on tal vaja ka tarneahela sertifikaati.

step
05

Kasuta serti

Kui tulemus on positiivne, väljastatakse FSC metsamajandamise sertifikaat, mis kehtib viis aastat. See ei tähenda, et nüüd võiks nõuded pikemaks ajaks unustada. Standardi järgimist ja reeglite täitmist kontrollitakse igal aastal.

FSC sertifikaat võib suurendada majanduslikke hüvesid kogu tarneahela ulatuses – näiteks avada uusi turge. FSC sertifikaat on maailmas tunnustatud kvaliteedimärk ja selle aktiivne kasutamine turunduses ja kommunikatsioonis näitab klientidele ja koostööpartneritele, et majandate metsa kõrgeimaid standardeid järgides.

Eestis tegutsevad sertimisasutused

Kõik maailmas ASI poolt akrediteeritud FSC sertifitseerijad leiate siit. Kuigi mitmed neist sertijatest tegutsevad ülemaailmselt, ei pruugi neil Eestis kohapeal kontorit olla.

Preferred by Nature, ASI-ACC-066
https://preferredbynature.org, +372 738 0723

BM Certification Estonia OÜ, ASI-ACC-006
https://ee.bmcertification.com, +372 53 317 533

SGS Eesti AS, ASI-ACC-047
http://www.sgs.com, +372 634 8300

SCS Global Services, ASI-ACC-002
http://www.scsglobalservices.com, +1 510 452 8035

Soil Association Certification Limited (NCS Estonia OÜ), ASI-ACC-004
http://www.ncsgroup.eu, +372 50 84 318

Grupisertifikaati pakuvad Eestis:

asi

Kes kontrollib sertijaid?

ASI (Assuarance Services International) on üks maailma juhtivaid erinevate jätkusuutlikkust tõendavate standarditega tegelevate sertijate akrediteerijaid. ASI ülesanne on kindlustada sertifitseerimisprotsessi usaldusväärsus.

ASI kontrollib organisatsioone, mis väljastavad erinevate sertifitseerimisskeemide serte ja kindlustab auditite korrektse ja kompetentse töö ning ühtlase kvaliteedi üle maailma. ASI on FSC süsteemi ainus akrediteerimisasutus ning lisaks akrediteerib ASI veel mitmete teiste sertifitseerimisskeemidega tegelevaid sertifitseerijaid (nt MSC, ASC, RSPO, RSB).

Info nii tulevaste kui ka juba läbitud akrediteerimisauditite kohta leiate siit.