Metsamajandamise sertimine

FSC sertifitseerimisskeemi alustalaks on metsamajandamise sertimine. Metsamajandamise printsiibid ja kriteeriumid on kokku lepitud FSCs dokumendis FSC-STD-60-004 Üldindikaatorid. Antud standardi põhjal koostatakse nii ajutised kui ka rahvuslikud metsamajandamise standardid.

FSC metsamajandamise sertifikaat on mõeldud metsaomanikele ja tõendab, et metsa majandatakse lähtudes meie põhimõtetest ning täites vastutustundliku ja jätkusuutliku metsamajandamise kõrgeimad nõudeid.

Soomusmamplid
FSC Estonia / Marion Kade
Metsamajandamise sertimine
FSC AC

Eesti FSC metsamajandamise standard

Enne sertifitseerimisprotsessi ette võtmist soovitame tutvuda Eestis kehtivate FSC metsamajandamise nõuetega (vt nupp allpool). Kuigi metsamajandamise standard on mahukas, täidavad metsamajandajad tihti juba praegu paljusid standardi nõudeid.

Väikses mahus või madala intensiivsusega metsa majandavate väikemetsaomanike ja metsaühistute jaoks võib kogu protsess tunduda üleliia kallis ja keeruline. Aga sellest ei maksa heituda, sest tegelikult on standardis kehtestatud eraldi nõuded suurtele ja väikestele majandajatele. Viimaste jaoks on loodud lihtsustatud nõuded ja võimalik on kasutada ka grupisertifitseerimist.

Sertimine (keskel)
FSC GD

Sertimisprotsess

FSC sertifikaadi saamiseks peab metsamajandaja või selle omanik läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija. Harilikult korraldab sertifitseerija eelhindamise, mille käigus toob välja võimalikud puudused.

See on detailitäpne protsess, mille käigus analüüsitakse põhjalikult metsamajandamise meetodeid ja süsteeme ning koostatakse mõjuanalüüs. Hindaja ei tee seda tööd üksi, vaid vastavust keskkondlikele, ühiskondlikele ja majanduslikele nõuetele vaeb pädev ekspertrühm.

Metsamajandamise sertifikaat kehtib viis aastat. Igal aastal kontrollitakse nõuetele vastavust uuesti.